شبکه مجازی خیرین کشور
  •   پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

در اینجا می توانید با فیلتر کردن بر اساس استان، مبلغ و نوع خدمات نیکوکارانه، اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنید

فیلتر
عنوان محصولات نوع استان مبلغ اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
همیاری در حوادث طبیعی کمک میخواهم خراسان شمالی 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم کرمانشاه 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم خراسان شمالی 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم خراسان شمالی 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم خراسان شمالی 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم لرستان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خراسان رضوی 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میخواهم اردبیل 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم اردبیل 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تعمیر و یا ساخت مسجد کمک میخواهم چهارمحال وبختیاری 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تعمیر و یا ساخت مسجد کمک میخواهم چهارمحال وبختیاری 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مشاغل خانگی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از سالمندان کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم اصفهان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میخواهم اصفهان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم اصفهان 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم قزوین 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم کرمان 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم مازندران 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم کرمان 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از کارتن خواب کمک میکنم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میخواهم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از بچه های طلاق کمک میخواهم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خوزستان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به آثار باستانی کمک میخواهم خراسان رضوی 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از بچه های طلاق کمک میخواهم مازندران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم فارس 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خراسان رضوی 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم چهارمحال وبختیاری 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم اصفهان 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم چهارمحال وبختیاری 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم همدان 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مشاغل خانگی کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور هنری کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دفتر کمک میخواهم تهران 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
خانواده زندانی کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور هنری کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از ورزش/ورزشگاه کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ترک اعتیاد کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مدیریت کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از بچه های طلاق کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از کودکان کار کمک میخواهم لرستان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم گیلان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مشاغل خانگی کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به واحد نوپای اقتصادی کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم کهگیلویه وبویراحمد 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تعمیر و یا ساخت مسجد کمک میخواهم هرمزگان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از کارتن خواب کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم گیلان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم مرکزی 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
خانواده زندانی کمک میخواهم مرکزی 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میخواهم مرکزی 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم هرمزگان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میخواهم تهران 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم هرمزگان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ترک اعتیاد کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میخواهم فارس 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم فارس 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم مرکزی 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خوزستان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم فارس 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم فارس 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم سمنان 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم سمنان 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم قم 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم قم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم چهارمحال وبختیاری 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میخواهم سمنان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم کرمان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم هرمزگان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم البرز 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم فارس 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میخواهم فارس 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میخواهم فارس 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خراسان رضوی 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم آذربایجان شرقی 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تعمیر و یا ساخت مسجد کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم تهران 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم هرمزگان 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مدرسه کمک میخواهم سیستان وبلوچستان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم سیستان وبلوچستان 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم سیستان وبلوچستان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم سیستان وبلوچستان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میخواهم ایلام 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم خراسان جنوبی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خراسان جنوبی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ترک اعتیاد کمک میخواهم خراسان جنوبی 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم خراسان جنوبی 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز درمانی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میخواهم آذربایجان غربی 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم آذربایجان غربی 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مدرسه کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم چهارمحال وبختیاری 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خراسان رضوی 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم آذربایجان غربی 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اردبیل 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم آذربایجان شرقی 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میکنم خوزستان 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میکنم اصفهان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت محصول جدید کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از پژوهش کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم اصفهان 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از پژوهش کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به ورشکستگان کمک میخواهم خراسان رضوی 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میخواهم خراسان جنوبی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم قزوین 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم همدان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم خوزستان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم اصفهان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم اصفهان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم اصفهان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز درمانی کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دفتر کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از سالمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از پژوهش کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مشاغل خانگی کمک میکنم قم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم قم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میکنم قم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم لرستان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم لرستان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میکنم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز درمانی کمک میکنم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میکنم هرمزگان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم اردبیل 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم گلستان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم گلستان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میکنم اردبیل 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم اردبیل 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز درمانی کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میکنم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم آذربایجان غربی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم کرمانشاه 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم کرمانشاه 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم یزد 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از پژوهش کمک میکنم زنجان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم زنجان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مدرسه کمک میخواهم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم گیلان 100 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم گیلان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم کرمان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم آذربایجان شرقی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم آذربایجان شرقی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میکنم آذربایجان شرقی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میکنم آذربایجان شرقی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم آذربایجان شرقی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم آذربایجان شرقی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم آذربایجان شرقی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میکنم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میخواهم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میخواهم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میکنم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در امور فرهنگی کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مسکن کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین دارو کمک میخواهم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک هزینه تحصیلی کمک میخواهم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت و یا تجهیز مدرسه کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به زیارتگاه های مذهبی کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از سالمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک مالی به مستمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مساعدت در ازدواج کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از مناطق محروم کشور کمک میکنم خراسان رضوی 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تجاری سازی کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز فنی حرفه ای کمک میخواهم فارس 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
اختصاص وقت کمک میخواهم سمنان 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز فنی حرفه ای کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
مشاوره کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت محصول جدید کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز فنی حرفه ای کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از سالمندان کمک میکنم 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
کمک به واحد نوپای اقتصادی کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میخواهم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از سالمندان کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز درمانی کمک میکنم تهران 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ارایه تخصص کمک میخواهم خوزستان 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
تامین/تجهیز آزمایشگاه کمک میخواهم ایلام 1 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از سالمندان کمک میکنم تهران 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت/تجهیز مرکز درمانی کمک میکنم تهران 1000 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک میکنم خراسان شمالی 500 اطلاعات بیشتر و یا تماس
ساخت محصول جدید کمک میکنم البرز 0 اطلاعات بیشتر و یا تماس
حمایت از اشتغال کمک میکنم اصفهان 10 اطلاعات بیشتر و یا تماس
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo