شبکه مجازی خیرین کشور
  •   دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

تجاری سازی

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده تجاری سازی

حمایت از مناطق محروم کشور

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده حمایت از مناطق محروم کشور

کمک به آثار باستانی

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده کمک به آثار باستانی

کمک به زیارتگاه های مذهبی

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده کمک به زیارتگاه های مذهبی

حمایت از کارتن خواب

0 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده حمایت از کارتن خواب

حمایت از بچه های طلاق

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت از بچه های طلاق

تامین دارو

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده تامین دارو

کمک مالی به مستمندان

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده کمک مالی به مستمندان

کمک هزینه تحصیلی

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده کمک هزینه تحصیلی

مدیریت

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده مدیریت

تعمیر و یا ساخت مسجد

0 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده تعمیر و یا ساخت مسجد

ترک اعتیاد

0 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده ترک اعتیاد

کمک به ورشکستگان

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده کمک به ورشکستگان

حمایت مالی از مرکز آموزش عالی

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت مالی از مرکز آموزش عالی

ساخت و یا تجهیز مدرسه

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده ساخت و یا تجهیز مدرسه

حمایت از حیوانات

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت از حیوانات

همیاری در حوادث طبیعی

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده همیاری در حوادث طبیعی

ساخت و یا تجهیز مسکن

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده ساخت و یا تجهیز مسکن

مساعدت در ازدواج

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده مساعدت در ازدواج

حمایت از محیط زیست

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت از محیط زیست

حمایت از ورزش/ورزشگاه

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت از ورزش/ورزشگاه

مساعدت در امور فرهنگی

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده مساعدت در امور فرهنگی

مساعدت در امور هنری

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده مساعدت در امور هنری

حمایت از پژوهش

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده حمایت از پژوهش

ساخت/تجهیز مرکز درمانی

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده ساخت/تجهیز مرکز درمانی

حمایت از سالمندان

1 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت از سالمندان

حمایت از کودکان کار

0 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت از کودکان کار

ساخت/تجهیز مرکز فنی حرفه ای

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده ساخت/تجهیز مرکز فنی حرفه ای

ساخت محصول جدید

1 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده ساخت محصول جدید

حمایت از اشتغال

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده حمایت از اشتغال

کمک به واحد نوپای اقتصادی

0 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده کمک به واحد نوپای اقتصادی

حمایت از زنان سرپرست خانوار

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده حمایت از زنان سرپرست خانوار

مشاوره

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده مشاوره

خانواده زندانی

0 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده خانواده زندانی

حمایت از مشاغل خانگی

1 نفر کمک دهنده
0 نفر کمک گیرنده حمایت از مشاغل خانگی

تامین/تجهیز آزمایشگاه

0 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده تامین/تجهیز آزمایشگاه

ارایه تخصص

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده ارایه تخصص

اختصاص وقت

1 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده اختصاص وقت

تامین دفتر

0 نفر کمک دهنده
1 نفر کمک گیرنده تامین دفتر
اگر در مورد گروه بندی، چیدمان و محتوای محصولات یا خدمات وارد شده انتقاد، پیشنهاد و نظری دارید از طریق فرم زیر اقدام نمائید.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo