شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰
آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

3

مشاهده پروفایل کاربر
مشاهده پروفایل کاربر کد 2554
مشاهده پروفایل کاربر کد 2555
مشاهده پروفایل کاربر کد 2556
مشاهده پروفایل کاربر کد 2563
مشاهده پروفایل کاربر کد 2564
مشاهده پروفایل کاربر کد 2565
مشاهده پروفایل کاربر کد 2566
مشاهده پروفایل کاربر کد 2568
مشاهده پروفایل کاربر کد 2570
مشاهده پروفایل کاربر کد 2572
مشاهده پروفایل کاربر کد 2577
مشاهده پروفایل کاربر کد 2581
مشاهده پروفایل کاربر کد 2584
مشاهده پروفایل کاربر کد 2624
مشاهده پروفایل کاربر کد 2625
مشاهده پروفایل کاربر کد 2595
مشاهده پروفایل کاربر کد 2597
مشاهده پروفایل کاربر کد 2607
مشاهده پروفایل کاربر کد 2610
مشاهده پروفایل کاربر کد 2611
مشاهده پروفایل کاربر کد 2616
مشاهده پروفایل کاربر کد 2620
مشاهده پروفایل کاربر کد 2627
مشاهده پروفایل کاربر کد 2632
مشاهده پروفایل کاربر کد 2633
مشاهده پروفایل کاربر کد 2640
مشاهده پروفایل کاربر کد 2642
مشاهده پروفایل کاربر کد 2644
مشاهده پروفایل کاربر کد 2647
مشاهده پروفایل کاربر کد 2648
مشاهده پروفایل کاربر کد 2651
مشاهده پروفایل کاربر کد 2654
مشاهده پروفایل کاربر کد 2656
مشاهده پروفایل کاربر کد 2659
مشاهده پروفایل کاربر کد 2660
مشاهده پروفایل کاربر کد 2661
مشاهده پروفایل کاربر کد 2664
مشاهده پروفایل کاربر کد 2668
مشاهده پروفایل کاربر کد 2680
مشاهده پروفایل کاربر کد 2681
مشاهده پروفایل کاربر کد 2685
مشاهده پروفایل کاربر کد 2686
مشاهده پروفایل کاربر کد 2691
مشاهده پروفایل کاربر کد 2693
مشاهده پروفایل کاربر کد 2696
مشاهده پروفایل کاربر کد 2697
مشاهده پروفایل کاربر کد 2698
مشاهده پروفایل کاربر کد 2699
مشاهده پروفایل کاربر کد 2700
مشاهده پروفایل کاربر کد 2701
مشاهده پروفایل کاربر کد 2702
مشاهده پروفایل کاربر کد 2703
مشاهده پروفایل کاربر کد 2704
مشاهده پروفایل کاربر کد 2708
مشاهده پروفایل کاربر کد 2709
مشاهده پروفایل کاربر کد 2710
مشاهده پروفایل کاربر کد 2711
مشاهده پروفایل کاربر کد 2712
مشاهده پروفایل کاربر کد 2713
مشاهده پروفایل کاربر کد 2717
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo