شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰
ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

24

مشاهده پروفایل کاربر
مشاهده پروفایل کاربر کد 54365
مشاهده پروفایل کاربر کد 54370
مشاهده پروفایل کاربر کد 54388
مشاهده پروفایل کاربر کد 54397
مشاهده پروفایل کاربر کد 54399
مشاهده پروفایل کاربر کد 54405
مشاهده پروفایل کاربر کد 54415
مشاهده پروفایل کاربر کد 54422
مشاهده پروفایل کاربر کد 54433
مشاهده پروفایل کاربر کد 54439
مشاهده پروفایل کاربر کد 54442
مشاهده پروفایل کاربر کد 54443
مشاهده پروفایل کاربر کد 54456
مشاهده پروفایل کاربر کد 54456
مشاهده پروفایل کاربر کد 54475
مشاهده پروفایل کاربر کد 54488
مشاهده پروفایل کاربر کد 54525
مشاهده پروفایل کاربر کد 54527
مشاهده پروفایل کاربر کد 54533
مشاهده پروفایل کاربر کد 54539
مشاهده پروفایل کاربر کد 54543
مشاهده پروفایل کاربر کد 54570
مشاهده پروفایل کاربر کد 54552
مشاهده پروفایل کاربر کد 54560
مشاهده پروفایل کاربر کد 54562
مشاهده پروفایل کاربر کد 54563
مشاهده پروفایل کاربر کد 54576
مشاهده پروفایل کاربر کد 54585
مشاهده پروفایل کاربر کد 54586
مشاهده پروفایل کاربر کد 54589
مشاهده پروفایل کاربر کد 54593
مشاهده پروفایل کاربر کد 54595
مشاهده پروفایل کاربر کد 54597
مشاهده پروفایل کاربر کد 54609
مشاهده پروفایل کاربر کد 54613
مشاهده پروفایل کاربر کد 54622
مشاهده پروفایل کاربر کد 54628
مشاهده پروفایل کاربر کد 54638
مشاهده پروفایل کاربر کد 54642
مشاهده پروفایل کاربر کد 54643
مشاهده پروفایل کاربر کد 54649
مشاهده پروفایل کاربر کد 54658
مشاهده پروفایل کاربر کد 54665
مشاهده پروفایل کاربر کد 54672
مشاهده پروفایل کاربر کد 54677
مشاهده پروفایل کاربر کد 54673
مشاهده پروفایل کاربر کد 54680
مشاهده پروفایل کاربر کد 54687
مشاهده پروفایل کاربر کد 54690
مشاهده پروفایل کاربر کد 54697
مشاهده پروفایل کاربر کد 54701
مشاهده پروفایل کاربر کد 54706
مشاهده پروفایل کاربر کد 54712
مشاهده پروفایل کاربر کد 54721
مشاهده پروفایل کاربر کد 54722
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo