فهرست آخرین مطالب سایتhttps://iran-charity-network.comمطالب سایتجایگاه مناسب «محک» بین سازمان‌های مردم‌نهاد جهانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/جایگاه-مناسب-«محک»-بین-سازمان‌های-مردم‌نهاد-جهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمل و نقل رایگان دانش آموزان معلول در پایتختhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حمل-و-نقل-رایگان-دانش-آموزان-معلول-در-پایتخت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/نهمین-همایش-سراسری-روانپزشکی-کودک-و-نوجوان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همایش صبرو گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان گلستانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/همایش-صبرو-گلریزان-آزادی-زندانیان-جرایم-غیرعمد-استان-گلستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزایش 59 درصدی کمکهای مردم به نیازمندانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افزایش-59-درصدی-کمکهای-مردم-به-نیازمندان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شمار مراکز نیکوکاری استان زنجان به ۶۱ مرکز رسیدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/شمار-مراکز-نیکوکاری-استان-زنجان-به-۶۱-مرکز-رسید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اجرای طرح دست های مهربان در هرمزگان آغاز شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اجرای-طرح-دست-های-مهربان-در-هرمزگان-آغاز-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای لوازم خانگی بین 100 خانوار سمیرمی آسیب دیده سیلاب بهارهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-لوازم-خانگی-بین-100-خانوار-سمیرمی-آسیب-دیده-سیلاب-بهاره/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تامین ملزومات زندگی خانواده های نیازمندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تامین-ملزومات-زندگی-خانواده-های-نیازمند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مهر پایان نداردhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مهر-پایان-ندارد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رشد 51 درصدی عملکرد مراکز نیکوکاری در قزوینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/رشد-51-درصدی-عملکرد-مراکز-نیکوکاری-در-قزوین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رشد 51 درصدی عملکرد مراکز نیکوکاری در قزوینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/رشد-51-درصدی-عملکرد-مراکز-نیکوکاری-در-قزوین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزایش کمکهای مراکز نیکوکاری استان قزوینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افزایش-کمکهای-مراکز-نیکوکاری-استان-قزوین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بیش از ۲ میلیون خانواده‌ زیرپوشش کمیته امداد هستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/بیش-از-۲-میلیون-خانواده‌-زیرپوشش-کمیته-امداد-هستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تشریح سیاست‌های فرهنگی بنیاد شهیدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تشریح-سیاست‌های-فرهنگی-بنیاد-شهید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فعالیت 65 کانون غنچه های هلال در خراسان جنوبیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/فعالیت-65-کانون-غنچه-های-هلال-در-خراسان-جنوبی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت نیکوکاران یزدی از چهار هزار کودکhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حمایت-نیکوکاران-یزدی-از-چهار-هزار-کودک/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۵۸ میلیارد ریالی نیکوکاران به ایتامhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۵۸-میلیارد-ریالی-نیکوکاران-به-ایتام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همه دستگاه‌ها بهزیستی را در رفع آسیب‌های اجتماعی یاری کنندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/همه-دستگاه‌ها-بهزیستی-را-در-رفع-آسیب‌های-اجتماعی-یاری-کنند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع نوشت افزار میان 1000 دانش‌آموز نیازمند جهرمیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-نوشت-افزار-میان-1000-دانش‌آموز-نیازمند-جهرمی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500الگوسازی عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در موسسات خیریه استان بوشهرhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/الگوسازی-عوامل-موثر-بر-جذب-و-نگهداری-نیروهای-داوطلب-در-موسسات-خیریه-استان-بوشهر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جلسه ستاد اجرایی دومین همایش ملی خیر ماندگار با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/جلسه-ستاد-اجرایی-دومین-همایش-ملی-خیر-ماندگار-با-حضور-نمایندگان-دستگاه‌های-متولی-برگزار-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری کمیته امداد در اداره کل زندانهای البرزhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-کمیته-امداد-در-اداره-کل-زندانهای-البرز/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بنیاد حقوقی بهمن کشاورز آغاز به کار کردhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/بنیاد-حقوقی-بهمن-کشاورز-آغاز-به-کار-کرد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری در شهرک خاتم الانبیا مهدیشهرhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-در-شهرک-خاتم-الانبیا-مهدیشهر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک های مردمی در ابرکوه به جشن عاطفه ها 20 درصد افزایش یافتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-های-مردمی-در-ابرکوه-به-جشن-عاطفه-ها-20-درصد-افزایش-یافت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مردم کرمانشاه 20 میلیارد تومان زکات پرداخت کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مردم-کرمانشاه-20-میلیارد-تومان-زکات-پرداخت-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -050039 زوج مهابادی کمک هزینه ازدواج دریافت کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/39-زوج-مهابادی-کمک-هزینه-ازدواج-دریافت-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت توسط شرکت برق لرستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-بسته-های-لوازم-التحریر-به-دانش-آموزان-کم-بضاعت-توسط-شرکت-برق-لرستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح صد چهل و یکمین مرکز نیکوکاری در پایتختhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-صد-چهل-و-یکمین-مرکز-نیکوکاری-در-پایتخت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آموزش مفاهیم نهج البلاغه برای مددجویان قزوینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/آموزش-مفاهیم-نهج-البلاغه-برای-مددجویان-قزوین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران برگزیده بهزیستی کشور؟https://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/همایش-تجلیل-از-خیرین-و-نیکوکاران-برگزیده-بهزیستی-کشور؟/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمیhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/اولین-همایش-ملی-کارکرد-وقف-در-توسعه-انسانی-با-تأکید-بر-وقف-علمی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهداء بسته لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق محروم قوچانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهداء-بسته-لوازم-التحریر-به-دانش-آموزان-مناطق-محروم-قوچان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع 45 بسته لوازم التحریر در سرایانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-45-بسته-لوازم-التحریر-در-سرایان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک هشت میلیارد ریالی نیکوکار کرجی به دانش آموزان نیازمندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-هشت-میلیارد-ریالی-نیکوکار-کرجی-به-دانش-آموزان-نیازمند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای ۲۴۰ مجموعه لوازم تحریر به دانش آموزان محروم خراسان شمالیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-۲۴۰-مجموعه-لوازم-تحریر-به-دانش-آموزان-محروم-خراسان-شمالی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۱۶ بسته لوازم خانگی به سیل زدگان استان سمنان اهدا شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۱۶-بسته-لوازم-خانگی-به-سیل-زدگان-استان-سمنان-اهدا-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جشن عاطفه و مهرورزی در هزار مدرسه کردستان برگزار شد / رشد 33 درصدی کمک های مردمیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/جشن-عاطفه-و-مهرورزی-در-هزار-مدرسه-کردستان-برگزار-شد-/-رشد-33-درصدی-کمک-های-مردمی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بیش از 300 هزار دانش آموز البرزی در جشن عاطفه ها شرکت کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/بیش-از-300-هزار-دانش-آموز-البرزی-در-جشن-عاطفه-ها-شرکت-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ایجاد 170 هزار فرصت شغلی توسط کمیته امدادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ایجاد-170-هزار-فرصت-شغلی-توسط-کمیته-امداد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راه اندازی سه هزار مرکز نیکوکاری در کشورhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/راه-اندازی-سه-هزار-مرکز-نیکوکاری-در-کشور/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یازدهمین مدرسه امید آینده به بهره برداری رسیدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/یازدهمین-مدرسه-امید-آینده-به-بهره-برداری-رسید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۱۵ میلیاردی دانش‌آموزان در جشن عاطفه‌هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۱۵-میلیاردی-دانش‌آموزان-در-جشن-عاطفه‌ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان مارگونhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-لوازم-التحریر-به-دانش-آموزان-مارگون/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهداء بسته‌های نوشت‌افزار به دانش‌آموزان نیازمند توسط بانک توسعه تعاونhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهداء-بسته‌های-نوشت‌افزار-به-دانش‌آموزان-نیازمند-توسط-بانک-توسعه-تعاون/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تهیه و اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت در گل تپهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تهیه-و-اهدای-لوازم-التحریر-به-دانش-آموزان-کم-بضاعت-در-گل-تپه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پویش مردمی «مشق احسان» ۵۰۰۰ بسته لوازم‎التحریر در گلستان توزیع شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/پویش-مردمی-«مشق-احسان»-۵۰۰۰-بسته-لوازم‎التحریر-در-گلستان-توزیع-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حمایت آبی های تهرانی از پویش عاطفه هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حمایت-آبی-های-تهرانی-از-پویش-عاطفه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سه مرکز نیکوکاری در شهرستان خرمدره افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/سه-مرکز-نیکوکاری-در-شهرستان-خرمدره-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۷ مرکز نیکوکاری در کاشان راه اندازی شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۷-مرکز-نیکوکاری-در-کاشان-راه-اندازی-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نیکوکاری ازدواج آسان حامی زوج های جوان استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مرکز-نیکوکاری-ازدواج-آسان-حامی-زوج-های-جوان-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح صد ودهمین مرکز نیکوکاری اصفهانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-صد-ودهمین-مرکز-نیکوکاری-اصفهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همایش ملی https://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/همایش-ملی-/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همایش”کارآفرینان خیّر، خیّرین کارآفرین (بررسی نسبت نیکوکاری و کارآفرینی)https://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/همایش”کارآفرینان-خیّر،-خیّرین-کارآفرین-(بررسی-نسبت-نیکوکاری-و-کارآفرینی)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارائه خدمات رایگان به مددجویان کمیته امدادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ارائه-خدمات-رایگان-به-مددجویان-کمیته-امداد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع بیش از ۳۰۰ هزار پاکت جشن عاطفه ها دربین دانش‌آموزان آذربایجان‌غربیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-بیش-از-۳۰۰-هزار-پاکت-جشن-عاطفه-ها-دربین-دانش‌آموزان-آذربایجان‌غربی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارائه ۵هزار خدمت حقوقی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امدادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ارائه-۵هزار-خدمت-حقوقی-به-خانواده‌های-تحت-حمایت-کمیته-امداد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برپایی پایگاه‌ عاطفه‌ها در 1500 مدرسه یزد/درآمد زیر 2 میلیون تومان 30 درصد یزدی‌هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/برپایی-پایگاه‌-عاطفه‌ها-در-1500-مدرسه-یزد/درآمد-زیر-2-میلیون-تومان-30-درصد-یزدی‌ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پردخت ۱۵۰ میلیون وام کارگشایی توسط صندوق امداد ولایتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/پردخت-۱۵۰-میلیون-وام-کارگشایی-توسط-صندوق-امداد-ولایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح همزمان سه مرکز نیکوکاری در شهرستان خرم درهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-همزمان-سه-مرکز-نیکوکاری-در-شهرستان-خرم-دره/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری مرحله دوم شور عاطفه‌ها در مدارس کرمانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/برگزاری-مرحله-دوم-شور-عاطفه‌ها-در-مدارس-کرمان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع یک میلیون پاکت ویژه جشن عاطفه‌ها در مدارس استان تهرانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-یک-میلیون-پاکت-ویژه-جشن-عاطفه‌ها-در-مدارس-استان-تهران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اقدامات بانک ملی ایران برای توسعه خیر جمعی در جامعهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اقدامات-بانک-ملی-ایران-برای-توسعه-خیر-جمعی-در-جامعه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مکلفیم خدمات مورد نیاز حقوقی و قضایی را به مددجویان ارائه دهیمhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مکلفیم-خدمات-مورد-نیاز-حقوقی-و-قضایی-را-به-مددجویان-ارائه-دهیم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شفافیت مالی موسسات خیریه ضروری است/ خیریه ها تخصصی می شوندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/شفافیت-مالی-موسسات-خیریه-ضروری-است/-خیریه-ها-تخصصی-می-شوند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تدارک ۴ میلیون بسته پذیرایی برای زائران اربعینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تدارک-۴-میلیون-بسته-پذیرایی-برای-زائران-اربعین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پویش فعالان فضای مجازی فارس برای تهیه لوازم التحریر/مشقی برای مهرhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/پویش-فعالان-فضای-مجازی-فارس-برای-تهیه-لوازم-التحریر/مشقی-برای-مهر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مردم در زمینه کار های خیر باید احساس مسئولیت کنندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مردم-در-زمینه-کار-های-خیر-باید-احساس-مسئولیت-کنند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهمیت احساس مسئولیت مردم در کار های خیر از زبان حجت الاسلام شهرستانیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهمیت-احساس-مسئولیت-مردم-در-کار-های-خیر-از-زبان-حجت-الاسلام-شهرستانی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500از سوی خیریه محب 350 بسته تحصیلی به کودکان آملی اهدا شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/از-سوی-خیریه-محب-350-بسته-تحصیلی-به-کودکان-آملی-اهدا-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دستگاه قضایی اردبیل از فعالیت های موسسات خیریه حمایت می کندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/دستگاه-قضایی-اردبیل-از-فعالیت-های-موسسات-خیریه-حمایت-می-کند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500هنوز برخی دانش‌آموزان لوازم‌التحریر ندارند/ یک هفته فرصت برای توزیع مهربانیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/هنوز-برخی-دانش‌آموزان-لوازم‌التحریر-ندارند/-یک-هفته-فرصت-برای-توزیع-مهربانی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان لنده ای به همت بنیاد علویhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-لوازم-التحریر-میان-دانش-آموزان-لنده-ای-به-همت-بنیاد-علوی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اعطای کمک هزینه تحصیلی ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار تومانی به فرزندان زندانیانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اعطای-کمک-هزینه-تحصیلی-۲۰۰-تا-۵۰۰هزار-تومانی-به-فرزندان-زندانیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500امور خیریه و سرمایه اجتماعیhttps://iran-charity-network.com/مقالات/امور-خیریه-و-سرمایه-اجتماعی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورشhttps://iran-charity-network.com/مقالات/ارایه-الگوی-کارآمد-تربیتی-امور-خیر-و-نیکوکاری-در-بستر-نظام-آموزش-و-پرورش/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ابعاد حقوقی جایگاه بازار سرمایه در ترویج فرهنگ خیرخواهیhttps://iran-charity-network.com/مقالات/ابعاد-حقوقی-جایگاه-بازار-سرمایه-در-ترویج-فرهنگ-خیرخواهی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۱۹ میلیارد تومانی خیران مراکز نیکوکاری به نیازمندان کرمانشاهیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۱۹-میلیارد-تومانی-خیران-مراکز-نیکوکاری-به-نیازمندان-کرمانشاهی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اقدامات کمیته امداد دارای پیوست فرهنگی استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اقدامات-کمیته-امداد-دارای-پیوست-فرهنگی-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای 726 بسته لوازم التحریر به دانش اموزان استان چهارمحال وبختیاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-726-بسته-لوازم-التحریر-به-دانش-اموزان-استان-چهارمحال-وبختیاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تهران فاز دوم ساخت ۵ هزار واحد مسکونی محرومان در خراسان جنوبی آغاز شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تهران-فاز-دوم-ساخت-۵-هزار-واحد-مسکونی-محرومان-در-خراسان-جنوبی-آغاز-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رئیس کمیته امداد عنوان کرد؛ احداث 16 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان در مناطق محروم سه استان کشور تا پایان سالhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/رئیس-کمیته-امداد-عنوان-کرد؛-احداث-16-هزار-واحد-مسکونی-برای-نیازمندان-در-مناطق-محروم-سه-استان-کشور-تا-پایان-سال/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در آستانه سال جدید تحصیلی صورت گرفت :کمک مالی کارکنان تامین اجتماعی گیلان به جشن عاطفه هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/در-آستانه-سال-جدید-تحصیلی-صورت-گرفت-:کمک-مالی-کارکنان-تامین-اجتماعی-گیلان-به-جشن-عاطفه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500هدیه رهبری به دانش‌آموزان سیستان‌وبلوچستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/هدیه-رهبری-به-دانش‌آموزان-سیستان‌وبلوچستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان به همت حوزه حضرت زهرا(س) همدانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-لوازم-التحریر-به-دانش-آموزان-به-همت-حوزه-حضرت-زهرا(س)-همدان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۲۰۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند زیرکوهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۲۰۰-بسته-لوازم-التحریر-بین-دانش-آموزان-نیازمند-زیرکوه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۶۹۰ بسته لوازم خانگی بین سیل زدگان توزیع و ۱۳۰۰ بسته بارگیری شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۶۹۰-بسته-لوازم-خانگی-بین-سیل-زدگان-توزیع-و-۱۳۰۰-بسته-بارگیری-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۱۰۰ جهیزیه در مناطق سیل زده خوزستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۱۰۰-جهیزیه-در-مناطق-سیل-زده-خوزستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مراکز نیکوکاری همدان ۴.۳ میلیاردتومان به کمیته امداد کمک کرده اندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مراکز-نیکوکاری-همدان-۴.۳-میلیاردتومان-به-کمیته-امداد-کمک-کرده-اند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دارو به تنهایی برای درمان کودک مبتلا به سرطان کافی نیستhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/دارو-به-تنهایی-برای-درمان-کودک-مبتلا-به-سرطان-کافی-نیست/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معاون شهردار اسبق تهران: واگذاری دو هزار ملک، کذب محض است/ناکارآمدی، انگیزه دروغ گویی ها استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/معاون-شهردار-اسبق-تهران:-واگذاری-دو-هزار-ملک،-کذب-محض-است/ناکارآمدی،-انگیزه-دروغ-گویی-ها-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۲۴۰ تخت به بیمارستان های زنجان افزوده می شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۲۴۰-تخت-به-بیمارستان-های-زنجان-افزوده-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500طرح «مهر تحصیلی» در لرستان اجرا شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/طرح-«مهر-تحصیلی»-در-لرستان-اجرا-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح کافه کودکان اتیسم و سندروم داونhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-کافه-کودکان-اتیسم-و-سندروم-داون/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500استعدادیابی کودکان ایرانی با راه اندازی خانه های رشدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/استعدادیابی-کودکان-ایرانی-با-راه-اندازی-خانه-های-رشد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500از تسهیلات تا معافیت های ساخت «مسکن» برای نیازمندان و مددجویانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/از-تسهیلات-تا-معافیت-های-ساخت-«مسکن»-برای-نیازمندان-و-مددجویان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تحویل لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند درب منازل آنهاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تحویل-لوازم-التحریر-به-دانش-آموزان-نیازمند-درب-منازل-آنها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نقش پررنگ موسسات خیریه در ارتقای زندگی نیازمندانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نقش-پررنگ-موسسات-خیریه-در-ارتقای-زندگی-نیازمندان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حوزه علمیه کمک شایانی به تقویت رکن فرهنگی کمیته امداد کرده استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حوزه-علمیه-کمک-شایانی-به-تقویت-رکن-فرهنگی-کمیته-امداد-کرده-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شناسنامه شبکه خوبانhttps://iran-charity-network.com/شناسنامه-شبکه-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمانهای دولتی،دانشگاه ها،مراکز تحقیقاتی و...https://iran-charity-network.com/سازمانهای-دولتی،دانشگاه-ها،مراکز-تحقیقاتی-و.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همراهان و مشاورانhttps://iran-charity-network.com/همراهان-و-مشاوران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمپین هاhttps://iran-charity-network.com/کمپین-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نظر خوبانhttps://iran-charity-network.com/نظر-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشاهده بازارچه های خیریهhttps://iran-charity-network.com/مشاهده-بازارچه-های-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزودن بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/افزودن-بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرایط مشارکت در فعالیت های مالیhttps://iran-charity-network.com/شرایط-مشارکت-در-فعالیت-های-مالی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزودن مورد جدیدhttps://iran-charity-network.com/افزودن-مورد-جدید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بین الملل (انگلیسی)https://iran-charity-network.com/بین-الملل-(انگلیسی)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500روزنامهhttps://iran-charity-network.com/روزنامه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقالهhttps://iran-charity-network.com/مقاله/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کتابhttps://iran-charity-network.com/کتاب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پایگاه دانشhttps://iran-charity-network.com/پایگاه-دانش/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همکاری با شبکه خوبانhttps://iran-charity-network.com/همکاری-با-شبکه-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیکی کردنhttps://iran-charity-network.com/نیکی-کردن/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پیوند هاhttps://iran-charity-network.com/پیوند-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پوستر و تصویرhttps://iran-charity-network.com/پوستر-و-تصویر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موقوفه های معروفhttps://iran-charity-network.com/موقوفه-های-معروف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بنیاد ها و سازمان های خیریه در ایرانhttps://iran-charity-network.com/بنیاد-ها-و-سازمان-های-خیریه-در-ایران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمان های مهم خیریه در جهانhttps://iran-charity-network.com/سازمان-های-مهم-خیریه-در-جهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موسسین خیریه هاhttps://iran-charity-network.com/موسسین-خیریه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500وقف در اسلامhttps://iran-charity-network.com/وقف-در-اسلام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقرراتhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شعر و نثرhttps://iran-charity-network.com/شعر-و-نثر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقالاتhttps://iran-charity-network.com/مقالات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راهنمای سادهhttps://iran-charity-network.com/راهنمای-ساده/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حق عضویتhttps://iran-charity-network.com/حق-عضویت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری همایش|کارگاه آموزشی|...https://iran-charity-network.com/برگزاری-همایش|کارگاه-آموزشی|.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500متقاضیان همایش|کارگاه آموزشی|...https://iran-charity-network.com/متقاضیان-همایش|کارگاه-آموزشی|.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دانش بنیانhttps://iran-charity-network.com/دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مالکیت فکری (معنوی)https://iran-charity-network.com/مالکیت-فکری-(معنوی)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک های خیریهhttps://iran-charity-network.com/کمک-های-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مالکیت فکریhttps://iran-charity-network.com/مالکیت-فکری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درج خبر توسط شماhttps://iran-charity-network.com/درج-خبر-توسط-شما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمان های غیردولتی (سمن)https://iran-charity-network.com/سازمان-های-غیردولتی-(سمن)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مجوزهای بین المللیhttps://iran-charity-network.com/مجوزهای-بین-المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حامیان سایتhttps://iran-charity-network.com/حامیان-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمانهای دولتی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و ....https://iran-charity-network.com/سازمانهای-دولتی،-دانشگاه-ها،-مراکز-تحقیقاتی-و-..../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خدمات صادرات محصولات دانش بنیان ستاد توسعه فرهنگ علم و فناوری شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی لیزینگ محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفاییاخبار رسانه هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اخبار اختصاصی سایتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-اختصاصی-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی پیوند توسط کاربرانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-پیوند-توسط-کاربران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اینفوگرافhttps://iran-charity-network.com/اینفوگراف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تبلیغاتhttps://iran-charity-network.com/تبلیغات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی همایش هاhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اخبار خارج از کشورhttps://iran-charity-network.com/اخبار-خارج-از-کشور/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی کتاب و مقاله توسط کاربرhttps://iran-charity-network.com/معرفی-کتاب-و-مقاله-توسط-کاربر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی خیریه توسط کاربرانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-خیریه-توسط-کاربران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشارکت اعضا در درج قوانین و مقرراتhttps://iran-charity-network.com/مشارکت-اعضا-در-درج-قوانین-و-مقررات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی سایتhttps://iran-charity-network.com/معرفی-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تعاریفhttps://iran-charity-network.com/تعاریف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقررات داخلیhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات-داخلی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقررات بین المللیhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات-بین-المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تماس با ماhttps://iran-charity-network.com/تماس-با-ما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درباره ماhttps://iran-charity-network.com/درباره-ما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500