فهرست آخرین مطالب سایتhttps://iran-charity-network.comمطالب سایتبرنامه موسسه خیریه اسلامی در کمک به فقرای انگلیسیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/برنامه-موسسه-خیریه-اسلامی-در-کمک-به-فقرای-انگلیسی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پویش احداث ۱۰۰ مدرسه در استان راه‌اندازی می‌شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/پویش-احداث-۱۰۰-مدرسه-در-استان-راه‌اندازی-می‌شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۲۰۰ هزار خانوار از تیرماه ۹۷ پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۲۰۰-هزار-خانوار-از-تیرماه-۹۷-پشت-نوبت-دریافت-خدمات-بهزیستی-هستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کدام بخش ها از پرداخت مالیات معافند؟https://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کدام-بخش-ها-از-پرداخت-مالیات-معافند؟/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ظرفیت دانشگاهیان اردبیلی در موسسات خیریه استفاده می شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ظرفیت-دانشگاهیان-اردبیلی-در-موسسات-خیریه-استفاده-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارسال دو هزار بسته ویژه دانش آموزان به مناطق سیل زده شرق هرمزگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ارسال-دو-هزار-بسته-ویژه-دانش-آموزان-به-مناطق-سیل-زده-شرق-هرمزگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند توسط گروه جهادی پاتاوهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-لوازم-التحریر-میان-دانش-آموزان-نیازمند-توسط-گروه-جهادی-پاتاوه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک یک میلیارد و۳۶۰ میلیون ریالی زنجانی ها به سیل زدگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-یک-میلیارد-و۳۶۰-میلیون-ریالی-زنجانی-ها-به-سیل-زدگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500میزبان استقلال؛ اولین ورزشگاه موقوفه جهانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/میزبان-استقلال؛-اولین-ورزشگاه-موقوفه-جهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیازمند افزایش سنت حسنه وقف در ری هستیمhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نیازمند-افزایش-سنت-حسنه-وقف-در-ری-هستیم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500به ازای هرشعبه بانک گردشگری، یک مدرسه می سازیم/ تاکنون 20مدرسه احداث شده استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/به-ازای-هرشعبه-بانک-گردشگری،-یک-مدرسه-می-سازیم/-تاکنون-20مدرسه-احداث-شده-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزایش مراکز نیکوکاری استان زنجان به ۷۷ مرکزhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افزایش-مراکز-نیکوکاری-استان-زنجان-به-۷۷-مرکز/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۱۶۰ مرکز نیکوکاری در آذربایجان غربی فعال استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۱۶۰-مرکز-نیکوکاری-در-آذربایجان-غربی-فعال-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سیل مهربانی از دانشگاه دریانوردی چابهار به دشتیاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/سیل-مهربانی-از-دانشگاه-دریانوردی-چابهار-به-دشتیاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ظرفیت دانشگاهیان اردبیلی در موسسات خیریه استفاده می شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ظرفیت-دانشگاهیان-اردبیلی-در-موسسات-خیریه-استفاده-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارسال کمک‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به مناطق سیل زده هرمزگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ارسال-کمک‌های-ستاد-اجرایی-فرمان-حضرت-امام-به-مناطق-سیل-زده-هرمزگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری نشست فعال سازی ورزش فرزندان شبه خانوادهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/برگزاری-نشست-فعال-سازی-ورزش-فرزندان-شبه-خانواده/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازنگری در طرح ساماندهی کودکان کار خیابان/ پول زباله گردها در جیب ارباب هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/بازنگری-در-طرح-ساماندهی-کودکان-کار-خیابان/-پول-زباله-گردها-در-جیب-ارباب-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کاهش شدید اعتماد مردم انگلیس به دولتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کاهش-شدید-اعتماد-مردم-انگلیس-به-دولت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ارسال کمک های بهزیستی شیراز به سیل زدگان سیستان و بلوچستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ارسال-کمک-های-بهزیستی-شیراز-به-سیل-زدگان-سیستان-و-بلوچستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۷۵مرکز نیکوکاری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۷۵مرکز-نیکوکاری-در-چهارمحال-و-بختیاری-فعالیت-می-کنند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پویش مهربانی در مدارس خراسان رضوی آغاز شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/پویش-مهربانی-در-مدارس-خراسان-رضوی-آغاز-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اولین محموله کمک های دانش آموزی به جاسک ارسال شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اولین-محموله-کمک-های-دانش-آموزی-به-جاسک-ارسال-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آسیب دیدن یک هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد در سیل اخیر هرمزگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/آسیب-دیدن-یک-هزار-خانوار-تحت-حمایت-کمیته-امداد-در-سیل-اخیر-هرمزگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزایش صندوق های صدقات در پاساژ ها و مراکز درمانی/ تلاش برای رشد مراکز نیکوکاری به 8 هزار مرکزhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افزایش-صندوق-های-صدقات-در-پاساژ-ها-و-مراکز-درمانی/-تلاش-برای-رشد-مراکز-نیکوکاری-به-8-هزار-مرکز/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نیکوکاری امام خمینی افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مرکز-نیکوکاری-امام-خمینی-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۱۰۰۰دست لباس گرم بین دانش آموزان کم برخوردار بردسکنhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۱۰۰۰دست-لباس-گرم-بین-دانش-آموزان-کم-برخوردار-بردسکن/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500با پات به سیل زدگان سیستان و بلوچستان کمک کنیدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/با-پات-به-سیل-زدگان-سیستان-و-بلوچستان-کمک-کنید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشارکت خیرخواهانه بیست میلیاردی کاربران آپ به‌هموطنان سیل‌زده استان سیستان و بلوچستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مشارکت-خیرخواهانه-بیست-میلیاردی-کاربران-آپ-به‌هموطنان-سیل‌زده-استان-سیستان-و-بلوچستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اولین محموله برای سیل‌زدگان عازم سیستان و بلوچستان شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اولین-محموله-برای-سیل‌زدگان-عازم-سیستان-و-بلوچستان-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اعلام اسامی موسسات مجوزدار برای جمع آوری کمک ها به سیل زدگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اعلام-اسامی-موسسات-مجوزدار-برای-جمع-آوری-کمک-ها-به-سیل-زدگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500طی ۹ ماهه لغایت آذر سالجاری توسط کارکنان اداره کل تامین اجتماعی گیلان صورت گرفت : پرداخت بیش از ۱۲۰ میلیون ریال کمک مالی به انجمن ها و موسسات خیریه استانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/طی-۹-ماهه-لغایت-آذر-سالجاری-توسط-کارکنان-اداره-کل-تامین-اجتماعی-گیلان-صورت-گرفت-:-پرداخت-بیش-از-۱۲۰-میلیون-ریال-کمک-مالی-به-انجمن-ها-و-موسسات-خیریه-استان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اعلام آمادگی طالبان برای تامین امنیت موسسات امدادی و نهادهای خیریهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اعلام-آمادگی-طالبان-برای-تامین-امنیت-موسسات-امدادی-و-نهادهای-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کنسول آمریکا در بصره و شیوه ماسونیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کنسول-آمریکا-در-بصره-و-شیوه-ماسونی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500طرح یکپارچه سازی خدمات حمایتی به مددجویان خمین کلید خوردhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/طرح-یکپارچه-سازی-خدمات-حمایتی-به-مددجویان-خمین-کلید-خورد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کانون نخبگان مددجو در استان قزوین راه اندازی شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کانون-نخبگان-مددجو-در-استان-قزوین-راه-اندازی-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راه اندازی مراکز نیکوکاری عامل تاثیرگذار در محرومیت زدایی استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/راه-اندازی-مراکز-نیکوکاری-عامل-تاثیرگذار-در-محرومیت-زدایی-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درخواست بسیج سازندگی البرز از مردم برای کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/درخواست-بسیج-سازندگی-البرز-از-مردم-برای-کمک-به-سیل-زدگان-سیستان-و-بلوچستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500روایت گام هایی از خیران خراسان جنوبی /هلال مهربانی رنگ امید گرفتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/روایت-گام-هایی-از-خیران-خراسان-جنوبی-/هلال-مهربانی-رنگ-امید-گرفت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500چراغ نیکوکاری در فارس همچنان روشن و پرفروغ استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/چراغ-نیکوکاری-در-فارس-همچنان-روشن-و-پرفروغ-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500به نیابت از سردار سلیمانی ، ۲۷۰۰ مازندرانی حامی ایتام و محسنین شدندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/به-نیابت-از-سردار-سلیمانی-،-۲۷۰۰-مازندرانی-حامی-ایتام-و-محسنین-شدند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پویش سیل مهربانی ؛ جمع‌آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/پویش-سیل-مهربانی-؛-جمع‌آوری-کمک-های-مردمی-برای-سیل-زدگان-سیستان-و-بلوچستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مستمری دی و بهمن مددجویان در مناطق سیل‌زده دو برابر پرداخت می شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مستمری-دی-و-بهمن-مددجویان-در-مناطق-سیل‌زده-دو-برابر-پرداخت-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نجات ۵ زن باردار و ۲۲ نفر دیگر از سیل /۲۷ سورتی پرواز بالگرد برای انتقال اقلام امدادیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نجات-۵-زن-باردار-و-۲۲-نفر-دیگر-از-سیل-/۲۷-سورتی-پرواز-بالگرد-برای-انتقال-اقلام-امدادی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۳۰۶ میلیارد تومان صدقات برای نیازمندان جمع آوری شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۳۰۶-میلیارد-تومان-صدقات-برای-نیازمندان-جمع-آوری-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جشن یلدای مهربانی در بیرجند برگزار شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/جشن-یلدای-مهربانی-در-بیرجند-برگزار-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی زاهدشهر و کانون نیکوکاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/انعقاد-تفاهم‌نامه-همکاری-بین-دانشگاه-آزاد-اسلامی-زاهدشهر-و-کانون-نیکوکاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همه مددجویان کمیته امداد کمک معیشتی را دریافت کرده‌اندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/همه-مددجویان-کمیته-امداد-کمک-معیشتی-را-دریافت-کرده‌اند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500وجود ۱۸۴ هزار صندوق صدقه در کشور/ ۳ مرکز نیکوکاری خبرنگاری راه‌اندازی شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/وجود-۱۸۴-هزار-صندوق-صدقه-در-کشور/-۳-مرکز-نیکوکاری-خبرنگاری-راه‌اندازی-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیکوکاری برای رهایی زندانیان سه برابر شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نیکوکاری-برای-رهایی-زندانیان-سه-برابر-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۱۰ میلیارد تومانی خیران به مراکز نیکوکاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۱۰-میلیارد-تومانی-خیران-به-مراکز-نیکوکاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در۹ماهه سال جاری محقق شد؛ کمک ۱۰ میلیارد تومانی خیران به مراکز نیکوکاری /همکاری ۲۱ هزار خیر با مراکز نیکوکاری استانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/در۹ماهه-سال-جاری-محقق-شد؛-کمک-۱۰-میلیارد-تومانی-خیران-به-مراکز-نیکوکاری-/همکاری-۲۱-هزار-خیر-با-مراکز-نیکوکاری-استان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500عملیات اجرایی مدرسه 6 کلاسه در درمیان آغاز شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/عملیات-اجرایی-مدرسه-6-کلاسه-در-درمیان-آغاز-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تهیه ۱۰۰۰بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند سیستان و بلوچستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تهیه-۱۰۰۰بسته-لوازم-التحریر-برای-دانش-آموزان-نیازمند-سیستان-و-بلوچستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزایش ۸۷ درصدی تعداد مراکز نیکوکاری در آذربایجان غربیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افزایش-۸۷-درصدی-تعداد-مراکز-نیکوکاری-در-آذربایجان-غربی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یک موسسه خیریه و جمعیت هلال احمر قزوین تفاهم نامه امضا کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/یک-موسسه-خیریه-و-جمعیت-هلال-احمر-قزوین-تفاهم-نامه-امضا-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500٣.٢٤ درصد تخت های بیمارستانی کشور خیریه است/ درخواست از خیرینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/٣.٢٤-درصد-تخت-های-بیمارستانی-کشور-خیریه-است/-درخواست-از-خیرین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۱۰ میلیارد تومانی خیران به مراکز نیکوکاری گیلانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۱۰-میلیارد-تومانی-خیران-به-مراکز-نیکوکاری-گیلان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حامیان نیکوکار حمایت ۴۰ کودک یتیم سقزی را بر عهده گرفتندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حامیان-نیکوکار-حمایت-۴۰-کودک-یتیم-سقزی-را-بر-عهده-گرفتند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اعزام هزار مددجوی کمیته امداد به مشهد مقدسhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اعزام-هزار-مددجوی-کمیته-امداد-به-مشهد-مقدس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۴۵ میلیارد ریالی میاندوآبی‌ها به نیازمندانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۴۵-میلیارد-ریالی-میاندوآبی‌ها-به-نیازمندان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سرپرست ۳۰ هزار خانوار زندانی تحت پوشش کمیته امداد هستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/سرپرست-۳۰-هزار-خانوار-زندانی-تحت-پوشش-کمیته-امداد-هستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خیران مدرسه یار شیراز ۱۵میلیارد ریال به دانش آموزان بی بضاعت اهدا کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/خیران-مدرسه-یار-شیراز-۱۵میلیارد-ریال-به-دانش-آموزان-بی-بضاعت-اهدا-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تهیه ۱۰۰۰بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند سیستان و بلوچستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تهیه-۱۰۰۰بسته-لوازم-التحریر-برای-دانش-آموزان-نیازمند-سیستان-و-بلوچستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۵۰۰ بسته غذایی به همت خادمیاران رضوی در تایبادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۵۰۰-بسته-غذایی-به-همت-خادمیاران-رضوی-در-تایباد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یکی از نشانه های ایمان، راستگویی و امانت داری استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/یکی-از-نشانه-های-ایمان،-راستگویی-و-امانت-داری-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اردکانی‌ها ۷۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اردکانی‌ها-۷۰۰-میلیون-تومان-زکات-پرداخت-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مردم استان مرکزی بیش از ۲۹۰ میلیارد ریال به مراکز نیکوکاری کمک کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مردم-استان-مرکزی-بیش-از-۲۹۰-میلیارد-ریال-به-مراکز-نیکوکاری-کمک-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۵۹۵ میلیون تومانی خیران به بهزیستی بروجردhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۵۹۵-میلیون-تومانی-خیران-به-بهزیستی-بروجرد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع لوازم التحریر بین دانش آموز مددجوی کمیته امدادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-لوازم-التحریر-بین-دانش-آموز-مددجوی-کمیته-امداد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موسسه خیریه «زهرای مرضیه» افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/موسسه-خیریه-«زهرای-مرضیه»-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۵۶۸ نانوایی در کشور به طرح خیرات نان پیوستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۵۶۸-نانوایی-در-کشور-به-طرح-خیرات-نان-پیوستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500هشدار نسبت به احتمال سوء استفاده تبلیغاتی کاندیداها از نیازمندانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/هشدار-نسبت-به-احتمال-سوء-استفاده-تبلیغاتی-کاندیداها-از-نیازمندان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اجرای طرح برکت خانواده درگلستان/۵۰زوج نابارور تحت پوشش قرارگرفتندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اجرای-طرح-برکت-خانواده-درگلستان/۵۰زوج-نابارور-تحت-پوشش-قرارگرفتند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۲۰۰ هزار خانوار از تیرماه ۹۷ پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۲۰۰-هزار-خانوار-از-تیرماه-۹۷-پشت-نوبت-دریافت-خدمات-بهزیستی-هستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیکوکاری 290 میلیارد ریالی مردم استان مرکزیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نیکوکاری-290-میلیارد-ریالی-مردم-استان-مرکزی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۲۳ مرکز نیکوکاری تخصصی در آذربایجان شرقی افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۲۳-مرکز-نیکوکاری-تخصصی-در-آذربایجان-شرقی-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خیران ایرانی خارج از کشور شبکه‌های انفاق را ایجاد کنندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/خیران-ایرانی-خارج-از-کشور-شبکه‌های-انفاق-را-ایجاد-کنند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز دندان پزشکی رعد نیکوکاری با کمک تخصصhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مرکز-دندان-پزشکی-رعد-نیکوکاری-با-کمک-تخصص/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۱۷۰ هزار شغل برای مددجویان ایجاد می شود/فعالیت ۳۰۰۰ مرکز نیکوکاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۱۷۰-هزار-شغل-برای-مددجویان-ایجاد-می-شود/فعالیت-۳۰۰۰-مرکز-نیکوکاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معلولان برای کار، توانبخشی و تحصیل به ۳۰۰ لیتر سهمیه بنزین نیاز دارندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/معلولان-برای-کار،-توانبخشی-و-تحصیل-به-۳۰۰-لیتر-سهمیه-بنزین-نیاز-دارند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بهره برداری ۳۰ مرکز نیکو کاری در مازندرانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/بهره-برداری-۳۰-مرکز-نیکو-کاری-در-مازندران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ترویج فرهنگ حمایت از نیازمندان هدف مراکز نیکوکاری استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ترویج-فرهنگ-حمایت-از-نیازمندان-هدف-مراکز-نیکوکاری-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سه هزار مرکز نیکوکاری در کشور راه اندازی شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/سه-هزار-مرکز-نیکوکاری-در-کشور-راه-اندازی-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رشد 51 درصدی عملکرد مراکز نیکوکاری در قزوینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/رشد-51-درصدی-عملکرد-مراکز-نیکوکاری-در-قزوین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اجرای طرح برکت خانواده درگلستان/۵۰زوج نابارور تحت پوشش قرارگرفتندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اجرای-طرح-برکت-خانواده-درگلستان/۵۰زوج-نابارور-تحت-پوشش-قرارگرفتند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تور خیریه های تلفنی برای خالی کردن حساب شهروندانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تور-خیریه-های-تلفنی-برای-خالی-کردن-حساب-شهروندان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شهرداری می تواند متولی ساخت همراه سرای بیماران باشدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/شهرداری-می-تواند-متولی-ساخت-همراه-سرای-بیماران-باشد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برون سپاری 93 درصد فعالیت های تصدی گری به خیریه هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/برون-سپاری-93-درصد-فعالیت-های-تصدی-گری-به-خیریه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بهزیستی ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه به خیریه ها و موسسات غیر دولتی کمک می کندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/بهزیستی-ماهانه-۱۰۰-میلیارد-تومان-یارانه-به-خیریه-ها-و-موسسات-غیر-دولتی-کمک-می-کند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیکوکاری به قدمی یا قلمی یا درهمیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نیکوکاری-به-قدمی-یا-قلمی-یا-درهمی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری شهدای تبلیغات اسلامی در استان البرزhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-شهدای-تبلیغات-اسلامی-در-استان-البرز/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دست گیران بی ادعاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/دست-گیران-بی-ادعا/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راه‌اندازی مراکز نیکوکاری در راستای واگذاری خدمات کمیته امداد به مردمhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/راه‌اندازی-مراکز-نیکوکاری-در-راستای-واگذاری-خدمات-کمیته-امداد-به-مردم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک بیش از 18 میلیارد تومانی خیران به نیازمندان هرمزگانیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-بیش-از-18-میلیارد-تومانی-خیران-به-نیازمندان-هرمزگانی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500طرح جامع مرکز درمانی مبارزه با سرطان تهیه‌شده استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/طرح-جامع-مرکز-درمانی-مبارزه-با-سرطان-تهیه‌شده-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حضور خیران هزینه‌های دولت را در درمان جبران می‌کندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حضور-خیران-هزینه‌های-دولت-را-در-درمان-جبران-می‌کند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۴۰۰ هزار خیر کارآفرین در کشور شناخته شدندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۴۰۰-هزار-خیر-کارآفرین-در-کشور-شناخته-شدند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حضور اعضای تیم ملی فوتسال در یک موسسه خیریهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حضور-اعضای-تیم-ملی-فوتسال-در-یک-موسسه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۵۶۸ نانوایی در کشور به طرح خیرات نان پیوستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۵۶۸-نانوایی-در-کشور-به-طرح-خیرات-نان-پیوستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شناسنامه شبکه خوبانhttps://iran-charity-network.com/شناسنامه-شبکه-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمانهای دولتی،دانشگاه ها،مراکز تحقیقاتی و...https://iran-charity-network.com/سازمانهای-دولتی،دانشگاه-ها،مراکز-تحقیقاتی-و.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همراهان و مشاورانhttps://iran-charity-network.com/همراهان-و-مشاوران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمپین هاhttps://iran-charity-network.com/کمپین-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نظر خوبانhttps://iran-charity-network.com/نظر-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشاهده بازارچه های خیریهhttps://iran-charity-network.com/مشاهده-بازارچه-های-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزودن بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/افزودن-بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرایط مشارکت در فعالیت های مالیhttps://iran-charity-network.com/شرایط-مشارکت-در-فعالیت-های-مالی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزودن مورد جدیدhttps://iran-charity-network.com/افزودن-مورد-جدید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بین الملل (انگلیسی)https://iran-charity-network.com/بین-الملل-(انگلیسی)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500روزنامهhttps://iran-charity-network.com/روزنامه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقالهhttps://iran-charity-network.com/مقاله/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کتابhttps://iran-charity-network.com/کتاب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پایگاه دانشhttps://iran-charity-network.com/پایگاه-دانش/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همکاری با شبکه خوبانhttps://iran-charity-network.com/همکاری-با-شبکه-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیکی کردنhttps://iran-charity-network.com/نیکی-کردن/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پیوند هاhttps://iran-charity-network.com/پیوند-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پوستر و تصویرhttps://iran-charity-network.com/پوستر-و-تصویر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موقوفه های معروفhttps://iran-charity-network.com/موقوفه-های-معروف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بنیاد ها و سازمان های خیریه در ایرانhttps://iran-charity-network.com/بنیاد-ها-و-سازمان-های-خیریه-در-ایران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمان های مهم خیریه در جهانhttps://iran-charity-network.com/سازمان-های-مهم-خیریه-در-جهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موسسین خیریه هاhttps://iran-charity-network.com/موسسین-خیریه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500وقف در اسلامhttps://iran-charity-network.com/وقف-در-اسلام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقرراتhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شعر و نثرhttps://iran-charity-network.com/شعر-و-نثر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقالاتhttps://iran-charity-network.com/مقالات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راهنمای سادهhttps://iran-charity-network.com/راهنمای-ساده/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حق عضویتhttps://iran-charity-network.com/حق-عضویت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری همایش|کارگاه آموزشی|...https://iran-charity-network.com/برگزاری-همایش|کارگاه-آموزشی|.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500متقاضیان همایش|کارگاه آموزشی|...https://iran-charity-network.com/متقاضیان-همایش|کارگاه-آموزشی|.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دانش بنیانhttps://iran-charity-network.com/دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مالکیت فکری (معنوی)https://iran-charity-network.com/مالکیت-فکری-(معنوی)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک های خیریهhttps://iran-charity-network.com/کمک-های-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مالکیت فکریhttps://iran-charity-network.com/مالکیت-فکری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درج خبر توسط شماhttps://iran-charity-network.com/درج-خبر-توسط-شما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمان های غیردولتی (سمن)https://iran-charity-network.com/سازمان-های-غیردولتی-(سمن)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مجوزهای بین المللیhttps://iran-charity-network.com/مجوزهای-بین-المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حامیان سایتhttps://iran-charity-network.com/حامیان-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمانهای دولتی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و ....https://iran-charity-network.com/سازمانهای-دولتی،-دانشگاه-ها،-مراکز-تحقیقاتی-و-..../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خدمات صادرات محصولات دانش بنیان ستاد توسعه فرهنگ علم و فناوری شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی لیزینگ محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفاییاخبار رسانه هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اخبار اختصاصی سایتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-اختصاصی-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی پیوند توسط کاربرانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-پیوند-توسط-کاربران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اینفوگرافhttps://iran-charity-network.com/اینفوگراف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تبلیغاتhttps://iran-charity-network.com/تبلیغات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی همایش هاhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اخبار خارج از کشورhttps://iran-charity-network.com/اخبار-خارج-از-کشور/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی کتاب و مقاله توسط کاربرhttps://iran-charity-network.com/معرفی-کتاب-و-مقاله-توسط-کاربر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی خیریه توسط کاربرانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-خیریه-توسط-کاربران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشارکت اعضا در درج قوانین و مقرراتhttps://iran-charity-network.com/مشارکت-اعضا-در-درج-قوانین-و-مقررات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی سایتhttps://iran-charity-network.com/معرفی-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تعاریفhttps://iran-charity-network.com/تعاریف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقررات داخلیhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات-داخلی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقررات بین المللیhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات-بین-المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تماس با ماhttps://iran-charity-network.com/تماس-با-ما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درباره ماhttps://iran-charity-network.com/درباره-ما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500