فهرست آخرین مطالب سایتhttps://iran-charity-network.comمطالب سایتاولین آشپزخانه دائمی نیکوکاری در اردبیل افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اولین-آشپزخانه-دائمی-نیکوکاری-در-اردبیل-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۱۲۰بسته حمایتی بین دانش آموزان نیازمند باشتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۱۲۰بسته-حمایتی-بین-دانش-آموزان-نیازمند-باشت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع هزار و ۷۰۰ پرس غذای گرم بین نیازمندانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-هزار-و-۷۰۰-پرس-غذای-گرم-بین-نیازمندان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۷۵ هزار پرس غذای گرم در گناباد توزیع شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۷۵-هزار-پرس-غذای-گرم-در-گناباد-توزیع-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکو کاری سردار سلیمانی در مهدیشهرhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکو-کاری-سردار-سلیمانی-در-مهدیشهر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اُسوه خیراندیشی و نیکوکاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اُسوه-خیراندیشی-و-نیکوکاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری سردار شهید سلیمانی در گرجی محله بهشهرhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-سردار-شهید-سلیمانی-در-گرجی-محله-بهشهر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۹۰۰ دستگاه تبلت برای دانش‌آموزان همدانی تهیه شده ‌استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۹۰۰-دستگاه-تبلت-برای-دانش‌آموزان-همدانی-تهیه-شده-‌است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نمایندگی بنیاد خیریه آلا در کرمان راه‌اندازی می‌شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نمایندگی-بنیاد-خیریه-آلا-در-کرمان-راه‌اندازی-می‌شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعیhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/دومین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین-در-تعلیم-و-تربیت،-روانشناسی،-فقه-و-حقوق-و-علوم-اجتماعی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح اولین مرکز نیکوکاری دانش‌آموزی در زنجانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-اولین-مرکز-نیکوکاری-دانش‌آموزی-در-زنجان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یک مرکز نیکوکاری کمیته امداد در بهاباد افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/یک-مرکز-نیکوکاری-کمیته-امداد-در-بهاباد-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500لقب https://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/لقب-/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزایش ۸۰ درصدی کمک های مهابادی ها به مراکز نیکوکاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افزایش-۸۰-درصدی-کمک-های-مهابادی-ها-به-مراکز-نیکوکاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سرپرست کمیته امداد خواف از افتتاح ۲ مرکز نیکوکاری در این شهرستان خبر داد و افزود: تعداد مراکز نیکوکاری به ۱۰ مورد افزایش یافت.https://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/سرپرست-کمیته-امداد-خواف-از-افتتاح-۲-مرکز-نیکوکاری-در-این-شهرستان-خبر-داد-و-افزود:-تعداد-مراکز-نیکوکاری-به-۱۰-مورد-افزایش-یافت./Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مجوز تاسیس ۱۳۰ مرکز نیکوکاری در استان زنجان صادر شده استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مجوز-تاسیس-۱۳۰-مرکز-نیکوکاری-در-استان-زنجان-صادر-شده-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جشن نیکوکاری؛ ترویج فرهنگ احسان، انفاق و نیکوکاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/جشن-نیکوکاری؛-ترویج-فرهنگ-احسان،-انفاق-و-نیکوکاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۲۸۰۰ بسته معیشتی در شهرستان‌های تهران با حضور قهرمانان ملیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۲۸۰۰-بسته-معیشتی-در-شهرستان‌های-تهران-با-حضور-قهرمانان-ملی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بهبود وضعیت بهداشتی و کرونایی در سیب و سورانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/بهبود-وضعیت-بهداشتی-و-کرونایی-در-سیب-و-سوران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ایجاد اشتغال برای زندانیان در جیرفتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ایجاد-اشتغال-برای-زندانیان-در-جیرفت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع چهار هزار بسته آموزشی در یزد آغاز شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-چهار-هزار-بسته-آموزشی-در-یزد-آغاز-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری اتاق اصناف شهرستان خمینی شهرhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-اتاق-اصناف-شهرستان-خمینی-شهر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تهیه بسته‌های معیشتی توسط قهرمانان و ملی پوشان ورزشیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تهیه-بسته‌های-معیشتی-توسط-قهرمانان-و-ملی-پوشان-ورزشی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح ۲۰۰ خانه هلال و ۱۵۲ واحد مسکونی مددجویی در زنجانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-۲۰۰-خانه-هلال-و-۱۵۲-واحد-مسکونی-مددجویی-در-زنجان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تشکیل ۹۰ تیم پیشرفت مدارس در بیرجند/ لزوم ایجاد نهضت معلم یاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تشکیل-۹۰-تیم-پیشرفت-مدارس-در-بیرجند/-لزوم-ایجاد-نهضت-معلم-یاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نوع دوستی با پویش “سود کمتر_برکت بیشتر ” در بازار همدان تجلی می کندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نوع-دوستی-با-پویش-“سود-کمتر_برکت-بیشتر-”-در-بازار-همدان-تجلی-می-کند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای30 عدد تبلت توسط مرکز نیکوکاری اتاق اصناف به دانش آموزان نیازمندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای30-عدد-تبلت-توسط-مرکز-نیکوکاری-اتاق-اصناف-به-دانش-آموزان-نیازمند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500هم‌اندیشی مرکز خدمات و شبکه‌های نیکوکاری آذربایجان شرقی برگزار شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/هم‌اندیشی-مرکز-خدمات-و-شبکه‌های-نیکوکاری-آذربایجان-شرقی-برگزار-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع گوشت در بین خانواده‌های مددجوی شهرستان مهرانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-گوشت-در-بین-خانواده‌های-مددجوی-شهرستان-مهران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قدم‌هایی به نیت همدلی/ اینجا مهربانی کردن کار سختی نیستhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/قدم‌هایی-به-نیت-همدلی/-اینجا-مهربانی-کردن-کار-سختی-نیست/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ۹۴ میلیارد تومانی مردم خراسان شمالی به نیازمندانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-۹۴-میلیارد-تومانی-مردم-خراسان-شمالی-به-نیازمندان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای 110 بسته غذایی و بهداشتی به نیازمندان در بیرجندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-110-بسته-غذایی-و-بهداشتی-به-نیازمندان-در-بیرجند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۱۷ مرکز نیکوکاری کمیته امداد در حوزه خواهران مازندران افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۱۷-مرکز-نیکوکاری-کمیته-امداد-در-حوزه-خواهران-مازندران-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک های مراکز نیکوکاری استان مرکزی به بیش از ۴۷ میلیارد تومان رسیدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-های-مراکز-نیکوکاری-استان-مرکزی-به-بیش-از-۴۷-میلیارد-تومان-رسید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک ١٠ میلیارد ریالی خیران سلامت به شبکه بهداشت و درمان تایبادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-١٠-میلیارد-ریالی-خیران-سلامت-به-شبکه-بهداشت-و-درمان-تایباد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اولین جلسه مجمع خیرین ازدواج استان ایلام برگزار شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اولین-جلسه-مجمع-خیرین-ازدواج-استان-ایلام-برگزار-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۱۱۰ بسته معیشتی در کنگان توزیع شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۱۱۰-بسته-معیشتی-در-کنگان-توزیع-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500675 خانواده از زندانیان در قم تحت پوشش کمیته امداد و انجمن حمایت از زندانیان هستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/675--خانواده-از-زندانیان-در-قم-تحت-پوشش-کمیته-امداد-و-انجمن-حمایت-از-زندانیان-هستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۱۰۰۰ کوله لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند لرستانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۱۰۰۰-کوله-لوازم‌التحریر-بین-دانش‌آموزان-نیازمند-لرستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمیته امداد: ۴ هزار یتیم فاقد حامی هستند/ افزایش مددجویانِ موقتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمیته-امداد:-۴-هزار-یتیم-فاقد-حامی-هستند/-افزایش-مددجویانِ-موقت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500امام محله‌ای که ۱۰۰ دختر را جهیزیه دادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/امام-محله‌ای-که-۱۰۰-دختر-را-جهیزیه-داد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری در شهرستان خوافhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-در-شهرستان-خواف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جمع آموری ۴ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان کمک مردمی در مهابادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/جمع-آموری-۴-میلیارد-و-۳۷۶-میلیون-تومان-کمک-مردمی-در-مهاباد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نخستین مرکز نیکوکاری اشتغال و کارآفرینی کشاورزی در سمنان افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/نخستین-مرکز-نیکوکاری-اشتغال-و-کارآفرینی-کشاورزی-در-سمنان-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نیکوکاری روح اله فردیس؛ پیشگام اقدامات خیرخواهانهhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مرکز-نیکوکاری-روح-اله-فردیس؛-پیشگام-اقدامات-خیرخواهانه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری تخصصی «سرپناه» در ایلامhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-تخصصی-«سرپناه»-در-ایلام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500روحیه و فرهنگ نیکوکاری مردم ایران، الگویی برای سایر کشورهاستhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/روحیه-و-فرهنگ-نیکوکاری-مردم-ایران،-الگویی-برای-سایر-کشورهاست/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزایش ۱۰۶ درصدی زکات در کشورhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افزایش-۱۰۶-درصدی-زکات-در-کشور/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح مرکز نیکوکاری در مدرسه علمیه سفیران هدایت قزوینhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-مرکز-نیکوکاری-در-مدرسه-علمیه-سفیران-هدایت-قزوین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسیhttps://iran-charity-network.com/مقالات/فرهنگ-نیکوکاری-در-ادبیات-فارسی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500احسان و نیکوکاری از نگاه سعدیhttps://iran-charity-network.com/مقالات/احسان-و-نیکوکاری-از-نگاه-سعدی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حوزه های علمیه ظرفیت بالایی برای جذب خیران دارندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/حوزه-های-علمیه-ظرفیت-بالایی-برای-جذب-خیران-دارند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای ۳۴ سری جهیزیه به زوج‌های جوان دارابیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-۳۴-سری-جهیزیه-به-زوج‌های-جوان-دارابی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مراکز نیکوکاری حوزه‌ علمیه قزوین در راستای محرومیت‌زدایی توسعه می‌یابندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مراکز-نیکوکاری-حوزه‌-علمیه-قزوین-در-راستای-محرومیت‌زدایی-توسعه-می‌یابند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کتابخانه مشارکتی قدمگاه در شیراز، پایگاه نیکوکاری شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کتابخانه-مشارکتی-قدمگاه-در-شیراز،-پایگاه-نیکوکاری-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مرکز نیکوکاری رسانه ای سردار سلیمانی مازندران افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مرکز-نیکوکاری-رسانه-ای-سردار-سلیمانی-مازندران-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تداوم کمک‌های مومنانه در یزدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تداوم-کمک‌های-مومنانه-در-یزد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خدمات رسانی ۹۲ مرکز نیکوکاری به مردمhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/خدمات-رسانی-۹۲-مرکز-نیکوکاری-به-مردم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فعالیت بیش از ۶۰ مرکز نیکوکاری در استان ایلامhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/فعالیت-بیش-از-۶۰-مرکز-نیکوکاری-در-استان-ایلام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدا ۲۳ عدد تبلت به دانش آموزان مستعد و کم بضاعتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدا-۲۳-عدد-تبلت-به-دانش-آموزان-مستعد-و-کم-بضاعت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فعالیت بیش از ۴۰۰ مرکز نیکوکاری در مساجد خراسان رضویhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/فعالیت-بیش-از-۴۰۰-مرکز-نیکوکاری-در-مساجد-خراسان-رضوی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۵ باب منزل مسکونی برای محرومان همدان توسط بسیجیان دانشگاه صنعتی ساخته شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۵-باب-منزل-مسکونی-برای-محرومان-همدان-توسط-بسیجیان-دانشگاه-صنعتی-ساخته-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مجموع مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی بهزیستی لرستان ۹ میلیارد استhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مجموع-مشارکت‌های-نقدی-و-غیرنقدی-بهزیستی-لرستان-۹-میلیارد-است/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۳ مرکز نیکوکاری در سمیرم افتتاح شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۳-مرکز-نیکوکاری-در-سمیرم-افتتاح-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای ۱۸۳ تبلت توسط خیرین خراسان جنوبی به ایتامhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-۱۸۳-تبلت-توسط-خیرین-خراسان-جنوبی-به-ایتام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رشد ۶۶ درصدی کمک های مردم خراسان شمالی به محرومانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/رشد-۶۶-درصدی-کمک-های-مردم-خراسان-شمالی-به-محرومان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500رضایت ۹۳ درصدی مردم از فعالیت های مراکز نیکوکاری محله محورhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/رضایت-۹۳-درصدی-مردم-از-فعالیت-های-مراکز-نیکوکاری-محله-محور/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کودکان کارhttps://iran-charity-network.com/مقالات/کودکان-کار/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مردم لرستان ۱۰۳ میلیارد تومان به کمیته امداد اهدا کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مردم-لرستان-۱۰۳-میلیارد-تومان-به-کمیته-امداد-اهدا-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سه هزار واحدمسکونی مددجویان لرستان بازسازی و نوسازی شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/سه-هزار-واحدمسکونی-مددجویان-لرستان-بازسازی-و-نوسازی-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سنگ تمام قمی‌ها در دست گیری از نیازمندان/ کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری استان قم 167 درصد رشد کردhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/سنگ-تمام-قمی‌ها-در-دست-گیری-از-نیازمندان/-کمک‌های-مردمی-به-مراکز-نیکوکاری-استان-قم-167-درصد-رشد-کرد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۱۲۳ مرکز نیکوکاری در استان زنجان فعالیت می‌کنندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۱۲۳-مرکز-نیکوکاری-در-استان-زنجان-فعالیت-می‌کنند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مراکز نیکوکاری استان قم، بیش از 25 میلیارد و 714 میلیون تومان به نیازمندان استان کمک کردندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مراکز-نیکوکاری-استان-قم،-بیش-از-25-میلیارد-و-714-میلیون-تومان-به-نیازمندان-استان-کمک-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تشریح اقدامات جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان در فصل پاییزhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تشریح-اقدامات-جهادگران-بسیج-دانشجویی-دانشگاه-صنعتی-همدان-در-فصل-پاییز/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تحویل 100 واحد مسکونی توسط سپاه لرستان به مددجویان کمیته‌امدادhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تحویل-100-واحد-مسکونی-توسط-سپاه-لرستان-به-مددجویان-کمیته‌امداد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -050093 درصد مردم از فعالیت‌های مراکز نیکوکاری محله‌محور رضایت دارندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/93-درصد-مردم-از-فعالیت‌های-مراکز-نیکوکاری-محله‌محور-رضایت-دارند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اکثر خانوادهای طلاب در مضیقه هستندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اکثر-خانوادهای-طلاب-در-مضیقه-هستند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در قامت نیکوکاریhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/در-قامت-نیکوکاری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تهیه گوشی و تبلت رایگان برای دانش آموزان بی بضاعتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تهیه-گوشی-و-تبلت-رایگان-برای-دانش-آموزان-بی-بضاعت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تدوین سند راهبردی قرآن و عترت و تشکیل مجمع خیرین قرآنی هرمزگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/تدوین-سند-راهبردی-قرآن-و-عترت-و-تشکیل-مجمع-خیرین-قرآنی-هرمزگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مساعدت ۷ میلیارد تومانی مجمع خیرین سلامت بیمارستان بزرگ دزفولhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مساعدت-۷-میلیارد-تومانی-مجمع-خیرین-سلامت-بیمارستان-بزرگ-دزفول/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۶۰۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان و محرومانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۶۰۰-بسته-معیشتی-در-بین-نیازمندان-و-محرومان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مجوز مراکز نیکوکاری و حمایت از خیران کارآفرین در سمنان اعطاء می شودhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مجوز-مراکز-نیکوکاری-و-حمایت-از-خیران-کارآفرین-در-سمنان-اعطاء-می-شود/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اعطای مجوز مراکز نیکوکاری و حمایت از خیریان کارآفرین در سمنانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اعطای-مجوز-مراکز-نیکوکاری-و-حمایت-از-خیریان-کارآفرین-در-سمنان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500۳۸۹ تبلت و گوشی هوشمند به دانش‌آموزان مناطق محروم اهدا شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/۳۸۹-تبلت-و-گوشی-هوشمند-به-دانش‌آموزان-مناطق-محروم-اهدا-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مساعدت ۱۸ میلیاردی مراکز نیکوکاری در همدانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/مساعدت-۱۸-میلیاردی-مراکز-نیکوکاری-در-همدان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یک‌هزار بسته معیشتی بین خانواده‌های نیازمند ملایر توزیع شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/یک‌هزار-بسته-معیشتی-بین-خانواده‌های-نیازمند-ملایر-توزیع-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راه اندازی نخستین مرکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینی خوزستان در دزفولhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/راه-اندازی-نخستین-مرکز-نیکوکاری-تخصصی-کارآفرینی-خوزستان-در-دزفول/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500ایجاد 17 مرکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینی در استان یزدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/ایجاد-17-مرکز-نیکوکاری-تخصصی-کارآفرینی-در-استان-یزد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۲۰ هزار بسته یلدایی بین مددجویان و خانواده های نیازمند خراسان شمالیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۲۰-هزار-بسته-یلدایی-بین-مددجویان-و-خانواده-های-نیازمند-خراسان-شمالی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک مؤمنانه؛ توزیع ۸۵۰ بسته معیشتی به همت ستاد اجرایی فرمان امام در ریگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/کمک-مؤمنانه؛-توزیع-۸۵۰-بسته-معیشتی-به-همت-ستاد-اجرایی-فرمان-امام-در-ریگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۸۵۰ بسته معیشتی در ریگانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۸۵۰-بسته-معیشتی-در-ریگان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -05001300 سبد کالا بین نیازمندان ماهدشت توزیع شدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/1300-سبد-کالا-بین-نیازمندان-ماهدشت-توزیع-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۴۵۰۰ سبد کالا میان نیازمندان استان اردبیلhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۴۵۰۰-سبد-کالا-میان-نیازمندان-استان-اردبیل/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شب یلدا با طعم مهربانی در واپسین لحظات پاییزhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/شب-یلدا-با-طعم-مهربانی-در-واپسین-لحظات-پاییز/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افتتاح ۱۰ مرکز نیکوکاری جدید در استان اصفهانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/افتتاح-۱۰-مرکز-نیکوکاری-جدید-در-استان-اصفهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500توزیع ۳۶۰ بسته معیشتی در پویش گرمای مهربانیhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/توزیع-۳۶۰-بسته-معیشتی-در-پویش-گرمای-مهربانی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500واگذاری پرونده های سالمندان به مراکز نیکوکاری زنجانhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/واگذاری-پرونده-های-سالمندان-به-مراکز-نیکوکاری-زنجان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اهدای بسته حمایتی شب یلدا به نیازمندان در زرندhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/اهدای-بسته-حمایتی-شب-یلدا-به-نیازمندان-در-زرند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شب یلدا به کمک نیازمندان بشتابیم/ فعالیت ۱۷ مرکز نیکوکاری کارآفرینی در یزدhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/شب-یلدا-به-کمک-نیازمندان-بشتابیم/-فعالیت-۱۷-مرکز-نیکوکاری-کارآفرینی-در-یزد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شناسنامه شبکه خوبانhttps://iran-charity-network.com/شناسنامه-شبکه-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمانهای دولتی،دانشگاه ها،مراکز تحقیقاتی و...https://iran-charity-network.com/سازمانهای-دولتی،دانشگاه-ها،مراکز-تحقیقاتی-و.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همراهان و مشاورانhttps://iran-charity-network.com/همراهان-و-مشاوران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمپین هاhttps://iran-charity-network.com/کمپین-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نظر خوبانhttps://iran-charity-network.com/نظر-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشاهده بازارچه های خیریهhttps://iran-charity-network.com/مشاهده-بازارچه-های-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزودن بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/افزودن-بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرایط مشارکت در فعالیت های مالیhttps://iran-charity-network.com/شرایط-مشارکت-در-فعالیت-های-مالی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500افزودن مورد جدیدhttps://iran-charity-network.com/افزودن-مورد-جدید/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بین الملل (انگلیسی)https://iran-charity-network.com/بین-الملل-(انگلیسی)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500روزنامهhttps://iran-charity-network.com/روزنامه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقالهhttps://iran-charity-network.com/مقاله/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کتابhttps://iran-charity-network.com/کتاب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پایگاه دانشhttps://iran-charity-network.com/پایگاه-دانش/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همکاری با شبکه خوبانhttps://iran-charity-network.com/همکاری-با-شبکه-خوبان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نیکی کردنhttps://iran-charity-network.com/نیکی-کردن/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پیوند هاhttps://iran-charity-network.com/پیوند-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پوستر و تصویرhttps://iran-charity-network.com/پوستر-و-تصویر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موقوفه های معروفhttps://iran-charity-network.com/موقوفه-های-معروف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بنیاد ها و سازمان های خیریه در ایرانhttps://iran-charity-network.com/بنیاد-ها-و-سازمان-های-خیریه-در-ایران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمان های مهم خیریه در جهانhttps://iran-charity-network.com/سازمان-های-مهم-خیریه-در-جهان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500موسسین خیریه هاhttps://iran-charity-network.com/موسسین-خیریه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازارچه خیریهhttps://iran-charity-network.com/بازارچه-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500وقف در اسلامhttps://iran-charity-network.com/وقف-در-اسلام/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقرراتhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شعر و نثرhttps://iran-charity-network.com/شعر-و-نثر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مقالاتhttps://iran-charity-network.com/مقالات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500راهنمای سادهhttps://iran-charity-network.com/راهنمای-ساده/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حق عضویتhttps://iran-charity-network.com/حق-عضویت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برگزاری همایش|کارگاه آموزشی|...https://iran-charity-network.com/برگزاری-همایش|کارگاه-آموزشی|.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500متقاضیان همایش|کارگاه آموزشی|...https://iran-charity-network.com/متقاضیان-همایش|کارگاه-آموزشی|.../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دانش بنیانhttps://iran-charity-network.com/دانش-بنیان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مالکیت فکری (معنوی)https://iran-charity-network.com/مالکیت-فکری-(معنوی)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کمک های خیریهhttps://iran-charity-network.com/کمک-های-خیریه/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مالکیت فکریhttps://iran-charity-network.com/مالکیت-فکری/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درج خبر توسط شماhttps://iran-charity-network.com/درج-خبر-توسط-شما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمان های غیردولتی (سمن)https://iran-charity-network.com/سازمان-های-غیردولتی-(سمن)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مجوزهای بین المللیhttps://iran-charity-network.com/مجوزهای-بین-المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حامیان سایتhttps://iran-charity-network.com/حامیان-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500سازمانهای دولتی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و ....https://iran-charity-network.com/سازمانهای-دولتی،-دانشگاه-ها،-مراکز-تحقیقاتی-و-..../Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500خدمات صادرات محصولات دانش بنیان ستاد توسعه فرهنگ علم و فناوری شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی لیزینگ محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور صندوق نوآوری و شکوفاییاخبار رسانه هاhttps://iran-charity-network.com/اخبار-رسانه-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اخبار اختصاصی سایتhttps://iran-charity-network.com/اخبار-اختصاصی-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی پیوند توسط کاربرانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-پیوند-توسط-کاربران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اینفوگرافhttps://iran-charity-network.com/اینفوگراف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تبلیغاتhttps://iran-charity-network.com/تبلیغات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی همایش هاhttps://iran-charity-network.com/معرفی-همایش-ها/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اخبار خارج از کشورhttps://iran-charity-network.com/اخبار-خارج-از-کشور/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی کتاب و مقاله توسط کاربرhttps://iran-charity-network.com/معرفی-کتاب-و-مقاله-توسط-کاربر/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی خیریه توسط کاربرانhttps://iran-charity-network.com/معرفی-خیریه-توسط-کاربران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مشارکت اعضا در درج قوانین و مقرراتhttps://iran-charity-network.com/مشارکت-اعضا-در-درج-قوانین-و-مقررات/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معرفی سایتhttps://iran-charity-network.com/معرفی-سایت/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تعاریفhttps://iran-charity-network.com/تعاریف/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقررات داخلیhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات-داخلی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قوانین و مقررات بین المللیhttps://iran-charity-network.com/قوانین-و-مقررات-بین-المللی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تماس با ماhttps://iran-charity-network.com/تماس-با-ما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500درباره ماhttps://iran-charity-network.com/درباره-ما/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500