شبکه مجازی خیرین کشور
  •   شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
کودکان کارکار کودکان، مشکل جهانی است و کار خیابانی نیز بخشی از آن محسوب می شود.در ایران پژوهش های متعددی درباره علل خانوادگی کار کودکان انجام شده است. پژوهش حاضر، به بررسی کار کودک و کودکان در خیابان و علل آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که کسب درآمد برای کمک به معاش خانواده، علت اصلی کار کودکان در خیابان است). 3 / 75 (.اما دسترسی نداشتن به آموزش در کودکان افغانی و شرایط نابسامان خانواده ،مانند خشونت و اعتیاد و نگرش های فرهنگی نیز به درجه های مختلفی در خیابانی شدن گروه های مختلف قومی کودکان نقش دارد.نتیجه اینکه مشکل های اقتصادی خانواده عامل به وجود آمدن کودکان کار شده است. اما این تنها علت نیست.بنابراین برنامه ریزان باید برای گروه های مختلف کودکان به این امر توجه کنند.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo