شبکه مجازی خیرین کشور
  •   پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
کار خیر در جوامع تخصصیکار خیر و پسندیده در دنیای مدرن و تخصصی امروز معنای وسیعتر و مصادیق بیشتری نسبت به گذشته دارد که میتواند متناسب با مسوولیتهای اخلاقی و اجتماعی افراد تعریف شود. یک تعریف سنتی از کار خیر کمکرسانی درزمینه ٔهای عمومی و تامین مایحتاج اولیه نیازمندان است؛ اما در جوامع تخصصی تعاریف دیگری از کار خیر میتوان مطرح کرد. ارائه خدمات حرفه ای درزمینهٔ های تخصصی در مناطق محروم و به مردم کم بضاعت، کمک مالی به انجمنهای تخصصی و حرفه ای جهت انجام بهتر اموری که موجب افزایش رفاه، ایمنی و سلامت جامعه میشود، و دیگر ارائه خدمات حرفه ای درزمینه ٔهای تخصصی باکیفیتی بالاتر از عرف و استاندارد جامعه به کارفرمایان و بهره مندان از آن خدمات، نمونه هایی از انجام کار خیر در جوامع تخصصی هستند. پیمایش صورت گرفته در این مقاله نشان میدهد که علاقهمندی متخصصان به انجام کار خیر در حوزه تخصصی خود بیش از جنبه های دیگر کار خیر در جامعه است.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo