شبکه مجازی خیرین کشور
  •   شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایرانمطالعه طریقت های صوفیانه از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... و اعمال و رفتار بزرگان و پیروانشان، در مواجهه با حوزه پژوهشی ناظر بر رابطه دین و گروه های مذهبی با امور خیر و داوطلبانه، پرسشهایی را درباره امکان و نحوه پرداختن بزرگان طریقت به امور خیر و عام المنفعه در ذهن نگارنده ایجاد کرده است. درواقع، سوال اصلی این است که با توجه به باورهای قالبی مبنی بر گوشه نشینی و بی توجهی صوفیه به دنیا و جامعه خویش و نیز با در نظر داشتن اینکه برخی نظریات جامعه شناختی -جامعه شناسی دین و نوعشناسی دینی ماکس وبر-موی6د چنین باورهایی هستند، آیا میتوان شواهدی مبنی بر توجه بزرگان صوفیه به امور خیریه و عامالمنفعه به دست آورد جهت پاسخگویی به این پرسش، ازآنجاکه طریقت نعمت الل6هی از ام6هات سلسله های صوفیه ایران است و شاه نعمت االله ولی، به عنوان یکی از بزرگان و مجد6دان این سلسله در ایران شناخته میشود، تصمیم بر آن شد تا نوشتار حاضر، به بررسی عملکرد وی در انجام امور خیریه و فعالیتهای عام المنفعه بپردازد. بدیهی است که چنین پژوهشی مستلزم استفاده از روش اسنادی و مراجعه به متون و کتب تاریخی مرتبط بازندگی شاه نعمتاالله و مطالعه دقیق آنها بوده است. بر همین اساس، نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهند که شاه نعمت الله فردی کوشا درزمینهٔ انجام اعمال خیر بوده و فعالیتهای عام المنفعه فراوانی در زمان حیات خویش انجام داده است.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo