شبکه مجازی خیرین کشور
  •   جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نویننیکوکاری از فضیلت های اخلاقی است که در جوامع گوناگون، به آن پرداخته شده است. در دین اسلام بر اهمیت نوع دوستی و نیکوکاری در آیات و روایات متواترتاکید شده است. با وجود تاثیر بارز نیکوکاری در سلامت روان، روانشناسی نوین نیز به آن توجه نشان داده است. بررسی خودشکوفایی در نظریات مازلو و یا روانشناسی مثبت گرا ی سلیگمن از آن جمله اند. این پژوهش با دو هدف اصلی انجام شده است: 1) مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در اسلام و روانشناسی نوین 2) ارایه پیشنهادهایی جهت آموزش نیکوکاری به کودکان.روش پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی است که رویکرد تطبیقی دارد. جامعه آماری کلیه آیات و روایات مربوط به نیکوکاری در قرآن و نهج البلاغه و همچنین اسناد و مدارک مربوط به عواطف و هوش عاطفی در کتابهای مرجع روانشناسی می باشد. بنابراین روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای است که در آن با استفاده از کتب دینی و روانشناسی و مقالات داخلی و خارجی، نیکوکاری و آموزش آن به کودکان مورد بحث قرارگرفته است.در تحلیل داده ها، ابتدا اطلاعات، بدون هیچ گونه دخالت و نتیجه گیری ذهنی جمع آوری شدند؛ سپس بر اساس الگوی جرج بردای در مطالعات تطبیقی بررسی شده و با استفاده از نتایج حاصل، بیان پیشنهادهایی جهت آموزش نیکوکاری به کودکان از لحاظ منطقی مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از یافته های مطالعه ی تطبیقی نشان داد بیشترین تشابه روش های آموزشی در تحریک حس دیداری کودکان و تاکید بر ارایه الگو و سرمشق مناسب به آنان است.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo