شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی            
0
زنان و موسسات خیریه رفاهی– بهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دومایجاد و گسترش موسسه های خیریه نوین در دوره مشروطه بنیان گردید. از همین دوران، شمار زیادی از زنان با برپایی انجمن ها و جمعیت های مخصوص بانوان، موجودیت خود را اعلام کردند. این انجمن ها با صبغه سیاسی و در عین حال فعالیتی مخفیانه، در دوران رضاشاه و همسو با شعارهای دولت مدرن پهلوی اول عرصه تازه ای یافتند که فعالیت زنان در موسسات و انجمن های اجتماعی و فرهنگی را میسر می نمود. با تحول این تشکل ها و جمعیت های زنانه و در راس آن کانون های خیریه رفاهی و بهداشتی، زنان با حمایت و پشتیبانی حکومت، فرصت و موقعیت ارائه خدمات در بخش های رفاهی و بهداشتی را به دست آوردند. در دوران پهلوی دوم با وجود تحولات سیاسی متاثر از استعفای رضاشاه، جنگ جهانی دوم واشغال ایران و به رغم دوری روشنفکران ونخبگان فرهنگی از رژیم و همکاری نکردن با سازمان ها و نهادهای خیریه رفاهی - بهداشتی، بسیاری از زنان با شور و اشتیاق به فعالیت خود در این حوزه ادامه دادند. این مقاله بر آن است به سئوالات زیر پاسخ دهد: حضور زنان در موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی، ازمشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم چه فراز و نشیب هایی داشته است عوامل تشویقی یا موانع بر سر راه زنان فعال در این حوزه چه بوده و میزان کارآمدی زنان در عرصه فعالیت های خیریه رفاهی – بهداشتی تا چه میزان قابل ارزیابی است روش پژوهش مورد استفاده نیز منابع کتابخانه ای و آرشیوی، با روش تحقیقات کیفی و شیوه توصیفی– تحلیلی است.مقدمه: ایجاد و گسترش موسسه های خیریه نوین در دوره مشروطه بنیان گردیدو شمار زیادی از زنان با برپایی انجمن ها و جمعیت های مخصوص بانوان، موجودیت خود را اعلام کردند . این انجمن ها با صبغه سیاسی و فعالیتی مخفیانه، در دوران رضاشاه همسو با شعارهای دولت مدرن عرصه تازه یافتند. تحول این تشکل های زنانه و در راس آن کانون های خیریه رفاهی و بهداشتی، با حمایت حکومت، فرصت ارائه خدمات در بخش های رفاهی و بهداشتی حاصل شد. دوره پهلوی دوم و تحولات ناشی از استعفای رضاشاه، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، به رغم دوری نخبگان فرهنگی از رژیم و عدم همکاری با سازمان های خیریه رفاهی - بهداشتی، بسیاری از زنان به فعالیت خود در این حوزه ادامه دادند. سئوالات مطرح در این مقاله عبارتند از: حضور زنان در موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی با چه موانع یا عوامل تشویقی همراه بوده است میزان کارآمدی این فعالیت ها تا چه میزان قابل ارزیابی است روش بررسی: منابع کتابخانه ای و آرشیوی، با روش تحقیقات کیفی و شیوه توصیفی– تحلیلی است.نتایج و بحث: در این دوران، وضع اجتماعی زنان، ساختار جمعیتی و تشکل های زنان متحول گردید که در راس آن موسسات و انجمن های خیریه رفاهی– بهداشتی بودند. شرایط حکومت به کارگیری زنان در امور اجتماعی و فرهنگی را در پی داشت.نتیجه گیری: ایجاد موسسات خیریه رفاهی – بهداشتی جدید، متناسب با احتیاجات زندگی امروزی و با اتکاء بر افکار عمومی و حمایت مردم و قانون، نسبت به موسسات سنتی (وقفی) مزیت هایی قابل مشاهده بود که عمده ترینشان انعطاف پذیری و تحرک بیشتر مجموعه فعالیت های این موسسات بود. هرچند به تنهایی عامل تثبیت و تداوم فعالیتهای خیریه موسسات مذکور نبودند.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo