شبکه مجازی خیرین کشور
  •   پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامیواژه احسان و محسنین در قرآن کریم به صورت فراوان به کاررفته است، تا حد6ی که از مشتقات ریشه اصلی این واژه (ح س ن) جمعا194 0 کلمه در قالب 28 شکل مختلف، بهکاررفته است. راغب اصفهانی در مفردات میگوید: احسان چیزی برتر از عدالت است زیرا عدالت این است که انسان آنچه بر عهده اوست بدهد و آنچه متعلق به او است بگیرد. ولی احسان این است که انسان پیش ازآنچه وظیفه او است؛ انجام دهد و کمتر ازآنچه حق او است بگیرد. لذا احسان و نیکوکاری به طور مطلق در این دنیا در گفتار، در عمل، در طرز اندیشه و تفکر نسبت به دوستان و نسبت به بیگانگان نتیجه اش برخورداری از پاداش عظیم در هر دو جهان است که نیکی جز نتیجه نیک نخواهد داشت. در این پژوهش به بررسی احسان و نیکوکاری در منابع دینی و جایگاه آن در آرمانشهر اسلامی پرداخته میشود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. این پژوهش در پی پاسخ به سوالات ذیل است: الف) احسان و نیکوکاری در منابع دینی چگونه تبیین شده است ب) جایگاه احسان و نیکوکاری در آرمانشهر اسلامی چگونه است نتایج پژوهش نشان میدهد که به طورکلی احسان و نیکوکاری در جامعه، یکی از اصول موردتوجه همه شریعتها و سنتها به ویژه اسلام، در طول تاریخ بوده است. از دیدگاه اسلام، احسان در جامعه به دلیل اینکه زمینه های نابودی جامعه را از بین میبرد و بستری مناسب برای حیات جامعه فراهم میکند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo