شبکه مجازی خیرین کشور
  •   شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورشرسالت آموزش و پرورش در همه دوره ها، پرورش انسان های توانمند در تمامی زمینه ها برای برآوردن نیازهای جوامع بوده است. در این میان، امروزه آموزش و تربیت رفتارهای نیکوکارانه از جایگاه ویژه ای برای تامین اهداف انسان دوستانه جوامع برخوردار است. چراکه، با گذشت زمان و تغییر و تحولات پیش آمده، فردگرایی و سود انگاری در طول تاریخ از مفهومی مثبت به مفهومی منفی تبدیل شده است و توجه به منافع جمع و جامعه اهمیت ویژه ای یافته است. در چنین شرایطی، نظام آموزش و پرورش برای پویایی و بالندگی در امور خیر، ناگزیر است در کنار ارایه آموزش های عمومی و تخصصی، به دانش آموزان کمک کند تا دانش ها، نگرش ها و مهارت هایی را کسب کنند که بتوانند در مواجهه با شرایط و مقتضیات عصر حاضر، موفق باشند. بنا بر ملاحظات نظری بالا، هدف از مقاله حاضر، ارایه الگوی کارآمد تربیتی در امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش می باشد که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد بر مطالعات و مبانی نظری ترسیم شده است. بدین منظور، لازم است الگویی کارآمد تربیتی در جهت پرورش نسل هایی با رفتارهای نیکوکارانه جهت صیانت از دستاوردهای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط محققان جهت اجرا در آموزش و پرورش به منصه ظهور برسد. یافته های حاصل از پژوهش، نشان داد که بدون توجه به احساس دلبستگی فرد به جامعه و حس نوع دوستی و خیر رساندن به دیگران، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های تربیتی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، فاقد هرگونه پشتوانه اجرایی خواهد بود. زیرا اجرای برنامه ها و کارآمدی امور خیر و نیکوکاری در آموزش و پرورش، متضمن علاقه مردم به تداوم حیات اجتماعی و همبستگی در جامعه خواهد بود. در نتیجه، اگر در جامعه هرکس به فکر خود باشد، سازگاری، همبستگی و وحدت اجتماعی از بین خواهد رفت و افراد جامعه در جهت حفظ و پایه ریزی ارزشی رفتارهای نیکوکارانه تلاش نخواهند کرد.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo