شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰
قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

1
بررسی مقایسه ای حوزه اقدامات خیرین سلامت استان یزد در طی سال های 1392 تا 1394

بررسی مقایسه ای حوزه اقدامات خیرین سلامت استان یزد در طی سال های 1392 تا 1394

اطلاعات بیشتر
کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

اطلاعات بیشتر
صدقه و احسان نمودهای خیر ماندگار

صدقه و احسان نمودهای خیر ماندگار

اطلاعات بیشتر
خیر و نیکی در مثنوی مولانا

خیر و نیکی در مثنوی مولانا

اطلاعات بیشتر

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

ملاحظاتی درباره اعمال خیرخواهانه و عام المنفعه بزرگان صوفیه در ایران

اطلاعات بیشتر
بررسی اثرات مشارکت در کارهای عام المنفعه بر سلامت اجتماعی افراد

بررسی اثرات مشارکت در کارهای عام المنفعه بر سلامت اجتماعی افراد

اطلاعات بیشتر
کار خیر در جوامع تخصصی

کار خیر در جوامع تخصصی

اطلاعات بیشتر
فراترکیب شاخص های مؤثر بر وفاداری نیکوکاران در مؤسسات خیریه ی ایران

فراترکیب شاخص های مؤثر بر وفاداری نیکوکاران در مؤسسات خیریه ی ایران

اطلاعات بیشتر

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر
بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

بررسی جایگاه احسان در آرمان شهر اسلامی

اطلاعات بیشتر
مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

اطلاعات بیشتر
کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

اطلاعات بیشتر

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر
فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

اطلاعات بیشتر
احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

احسان و نیکوکاری از نگاه سعدی

اطلاعات بیشتر
کودکان کار

کودکان کار

اطلاعات بیشتر

معناشناسی احسان در قرآن

معناشناسی احسان در قرآن

اطلاعات بیشتر
بررسی مفهوم احسان در قرآن

بررسی مفهوم احسان در قرآن

اطلاعات بیشتر
روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

روش ها و مدلهای احسان و نیکوکاری در قرآن, روایات

اطلاعات بیشتر
تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیرین

تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیرین

اطلاعات بیشتر

زنان و موسسات خیریه رفاهی– بهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم

زنان و موسسات خیریه رفاهی– بهداشتی ایران از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی دوم

اطلاعات بیشتر
بررسی آسیبهای اجتماعی درآثار منثور تفرشی

بررسی آسیبهای اجتماعی درآثار منثور تفرشی

اطلاعات بیشتر
اثرات موسسات خیریه بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم مستمند (مطالعه موردی: شهر جوانرود)

اثرات موسسات خیریه بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم مستمند (مطالعه موردی: شهر جوانرود)

اطلاعات بیشتر
فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

اطلاعات بیشتردرج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
تصویر مقاله
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo