شبکه مجازی خیرین کشور
  •   چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0

لیست کلی قوانین

http://mehr.tums.ac.ir/Laws.aspx

 

قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی

http://www.fda.gov.ir/item/586

 

قوانین نظام پزشکی

http://irimc.org/FileManager/ghanoon.pdf?Lang=FA

 

تجهیزات پزشکی

http://www.imed.ir/Default.aspx?usc=vI5qre0j 8=&enum=slqzRyx3JrA=

 

IVD

http://www.imed.ir/Uploads/Content/Documents/129.pdf

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94734

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

http://law.sbmu.ac.ir/uploads/قانون_مربوط_به_مقررات_امور_پزشکی.pdf

 

فهرست داروهای ایران(آبان ماه۹۵)

http://www.fda.gov.ir/item/463

 

فرآورده های بیولوژیک

http://www.fda.gov.ir/list/content?catId=35

درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo