شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

مهرورزی های آن آرام جانم آرزوست تا نماز عشق را در کوی او بر پا کنم تا زداید تلخکامی از شرنگستان دل یک تبسم زان لب شکر فشانم آرزوست در خزان مهربانی در غروب همدلی سر سپاری بر در آن آستانم آرزوست تا به پایش سرگذارم تا به کویش جان دهم کاروان تا کاروان از او نشانم آرزوست جزغم و حسرت نمی بینم به رنجستان دهر خسته جانم دولت صاحب زمانم آرزوست

سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo