شبکه مجازی خیرین کشور
  •   پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
0
یکی از بندهای مالی قانون اداره خیریه ها ابطال شددیوان عدالت اداری حکم خود در رابطه با ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را صادر کرد. به گزارش خبرنگار مهر در یکی از پرونده های تشکیل شده در دیوان عدالت اداری شاکیان خواستار ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شدند. در گردش کار این پرونده آمده است: «شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند که بر اساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی موضوع ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به موسسات و انجمن های خیریه منوط به این است که در اساسنامه موسسات و انجمن های فوق پیش بینی شده باشد که در صورت انحلال آنها، اموال و دارایی آنها با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد. این در حالی است که در هیچیک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می باشد. لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می گردد." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۶- اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر موسسات خیریه با توجه به قانون مالیات های مستقیم چنانچه موسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه موسسات را بررسی نموده و در صورت تایید گواهی صادر نمایند. تبصره- گواهی فوق به موسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال موسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۰۶۷۶؍۳۷۱۵۵-۳؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: " در خصوص نحوه برخورداری موسسات و بنیادهای خیریه از معافیت های مالیاتی، قوانین متعددی وجود دارد که توجه به آنها برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری است. به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آئین نامه مورد شکایت به شرح فوق، صدور مفاصا حساب مالیاتی موسسات خیریه با توجه به قوانین مالیاتی صورت می گیرد. مطابق بندهای (ط) و (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است: بند ط: «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.»
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo