شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه            
جمعه 18 مرداد 1398
0
گیلان | ارتقای مهارتها و توانمندسازی زنان سرپرست خانوارمعاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان خانم اکبری درباره خدمات دفتر توانمندسازی خانواده و زنان گفت : دفتر توانمندسازی به افراد و گروه هایی از قبیل ( زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان ، زنان و دختران خودسرپرست و افراد و خانواده های نیازمند ) که بنا به دلایل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده و در وضعیت اضطراری قرار دارند با هدف ( افزایش و ارتقائ تواناییها و مهارتهای زیستی،روانی،اجتماعی و کیفیت زندگی جمعیت هدف ، توانمندسازی خانواده های زن سرپرست ، خدمات حمایتی ارائه می دهد . وی با بیان اینکه ،دفتر توانمدسازی دارای اهداف اختصاصی برای جامعه هدف خود نیز می باشد افزود : شناسایی قابلیت ها و استعدادها،رغبت ها،خصیصه های روانشناختی،مهارتهای فنی و حرفه ای ،مسائل و مشکلات افراد و خانواده های خدمت گیرنده ، ارتقاءسطح دانش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش در زمینه شیوه های مناسب روابط اجتماعی با یکدیگر و فرزندان ، دریافت خدمات تخصصی و حمایتی از مراکز و موسسات غیردولتی جهت جامعه هدف ، فراهم آوردن زمینه های اشتغال و فعالیت مولد و پایدار جهت خانوارهای تحت حمایت سازمان،به منظور حفظ کرامت انسانی و ایجاد امنیت اجتماعی،اقتصادی و تامین شرایثط و موقعیت های پایدار برای خودکفایی نسبی آنان ، کمک به بهبود شرایط زندگی خدمت گیرنده گان و دسترسی آنان به سطح مناسب زندگی ، توجه به نیاز های جسمی و روانی افراد و خانواده های نیازمند در جهت بهینه سازی خدمات و ارتقاء کیفیت زندگی جمعیت هدف از طریق سلامت نگری و سلامت محوری از دیگر اهداف این دفتر می باشد . معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان عنوان کرد : برنامه ها وفعالیتهای دفتر توانمند سازی خانواده وزنان شامل موارد زیر می باشد ۱- حمایت مستمر و پرداخت کمک هزینه ماهیانه طبق ضوابط مربوطه به خانواده های نیازمند واجدشرایط که قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود و افراد تحت تکفل نمی باشند.از جمله زنان سرپرست خانواری که بنا به دلایلی از قبیل فوت،طلاق،مفقودالاثر بودن،متواری بودن،اعتیاد و زندانی بودن و ازکارافتادگی ناشی از بیماری های صعب العلاج همسر قادر به تامین هزینه های زندگی نباشند. ۲- توانمندسازی خانواده های تحت پوشش فرآیندی است هدفمند با رویکرد چند جانبه که ضمن تاکید بر کرامت انسانی افراد،به آنان در راستای قادرسازی و دستیابی به منابع و فرصت ها پذیرش مسئولیتها و تامین نیازهای متعارف خویش کمک می نماید تا باحفظ کنترل نسبی بر انتخاب ها و محیط خویش،کیفیت زندگی خود را ارتقاء دهند. ۳-حمایت غیرمستمر ازخانواده های نیازمند (پرداخت کمک موردی) از قبیل کمک هزینه درمان،کمک هزینه تعمیرات مسکن،کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل و.. به کمک هزینه نقدی،کالا و یا خدماتی اطلاق می گردد که طبق ضوابط مربوطه از سوی سازمان به خانوارهای نیازمند برحسب ضرورت ارائه می گردد. ۴-تشکیل و حمایت از گروه همیار زنان سرپرست خانوار و پایش گروه ها گروهی از زنان سرپرست خانوار نیازمند تحت پوشش که با حمایت سازمان به منظور دستیابی به استقلال اقتصادی و اجتماعی و استفاده از قابلیت های گروهی در راستای توانمندسازی خود فعالیت میکنند. ۵- برنامه تامین مالی خرد و تشکیل گروه های خودیار این برنامه فرایندی است با هدف کلی توانمندسازی، ارتقاء و بهبود سطح معیشت زندگی و مقاوم سازی در برابر شوک های اقتصادی افراد کم درآمد وآسیب پذیر واجد شرایط با تأکید بر قشر زنان و جوانان روستایی از جمله زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست، توانمندسازی گروه هدف وتسهیل دردستیابی افرادی که تاکنون به تسهیلات بانکی دسترسی نداشتند (بدون ضامن، وثیقه ،سند مالی) می باشد ۸-پرداخت شهریه به دانشجویان تحت پوشش کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش پذیرفته شده در دانشگاهها اعم از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش و سایر اعضاء خانواده ایشان قابل پرداخت است و همچنین درصورتیکه مستمری خانواده قطع گردد شهریه دانشجو تا اتمام مقطعی که در آن تحصیل می کند قابل پرداخت است ۹- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش و سایر اعضاء خانواده ایشان تا پایان مقطع تحصیلات متوسطه با اولویت سطوح بالاتر تحصیلی به منظور تهیه کتب،وسایل و لوازم آموزشی و کمک آموزشی،کمک هزینه تحصیلی برابر دستورالعمل جامع حمایت های مالی سازمان قابل پرداخت است. این کمک هزینه به هر یک از اعضاء خانواده های تحت پوشش نیز که متقاضی شرکت در کلاس کنکور و تقویتی می باشند مشروط به اعتبارات تخصیص داده شده پرداخت میگردد ۱۰-خرید خدمات تخصصی از مراکز غیردولتی (واگذاری پرونده های خانواده های تحت پوشش) واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی بمنظور ارائه خدمات تخصصی و کاهش تصدی گری دولت و کاهش بار مالی سازمان ۱۱- تدوین و اجرای طرح تعیین سطوح توانمندی کلیه سرپرستان خانوار مستمری بگیر ۱۲- ارائه تسهیلات سربازی جهت یکی از فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار فاقد همسر تحت پوشش ایجاد امنیت خاطربرای خانواده های دارای فرزند ذکور واجدشرایط جهت برخورداری ازمعافیت وامکان ایجاد شرایط اشتغال برای فرزندان ذکوربه منظورحمایت ازخانواده وکاهش هزینه های خانواده فاقد همسردارای فرزند ذکور ۱۳-آماده سازی شغلی خانواده های تحت پوشش برگزاری کلاس های آموزشی کسب وکار برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش منطبق با دستورالعمل برنامه آماده سازی شغلی در سطح ۱۶ شهرستان استان گیلان بمنظور حمایت اجتماعی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ایجاد فرصت شغلی ۱۴- پایش پرونده های خانواده های تحت پوشش مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که توسط گروه پایشگران به منظور هدایت مددکاران اجتماعی،افزایش کیفیت،بازبینی شرایط خانواده و جهت دار نمودن خدمات ارائه شده به جامعه هدف در راستای توانمندسازی و یکسان سازی پرونده ها درسطح استان انجام می گیرد.پایش پرونده به نوعی نقش آموزشی جهت مددکاران را دارد ودر ارتقاء سطح دانش آنان موثر است ۱۵ – ارائه خدمات اجتماعی به خانواده های دارای فرزند چندقلوها به منظور کاهش مشکلات ناشی از تولد همزمان چند فرزند در یک خانواده و کمک به تسهیل روند رشد و تربیت متعادل کودکان چند قلو و تامین بخشی از هزینه های مالی آنان ،سازمان به خانواده های نیازمند دارای فرزند چند قلو ۱۶- کمک به پرداخت ودیعه مسکن زنان سرپرست خانوار پرداخت ودیعه مسکن به خدمت گیرنده واجد الشرایط بمنظور تهیه سرپناه مناسب برابر دستورالعمل جامع حمایت های مالی سازمان ۱۷-مداخلات مددکاری اجتماعی در مراقبت از خانواده و طلاق این برنامه با هدف مداخلات مددکاری اجتماعی بمنظور کاهش طلاق و عوارض ناشی از آن و ارائه خدمات تخصصی روانی و اجتماعی به زوجین متقاضی طلاق در راستای سازش از سال ۹۶ آغاز گردیده است. منبع:بهزیستی http://www.behzisti.ir/news/2653/گیلان-ارتقای-مهارتها-و-توانمندسازی-زنان-سرپرست-خانوار
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo