شبکه مجازی خیرین کشور
  •   شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
0
تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه ‌و بودجه کشور هیئت‌ وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای­عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب سال ۱۳۹۵- تصویب کرد: ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود: الف- ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خیریه و موقوفه: ردیف شرح خدمات تعرفه (ریال) درصورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت تعرفه (ریال) در برنامه نسخه الکترونیک سلامت ۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۰۰۰ر۲۵۱ ۰۰۰ر۲۹۶ ۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر۴۲۱ ۰۰۰ر۴۹۸ ۳ پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۵۰۵ ۰۰۰ر۵۹۸ ۴ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر۵۰۷ ۰۰۰ر۵۹۹ ۵ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۶۰۸ ۰۰۰ر۷۱۹ ۶ پزشکان متخصص روان‌پزشکی ۰۰۰ر۵۳۲ ۰۰۰ر۶۲۹ ۷ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۰۰۰ر۶۳۵ ۰۰۰ر۷۵۰ ۸ کارشناس ارشد پروانه‌دار ۰۰۰ر۲۱۶ ۰۰۰ر۲۵۵ ۹ کارشناس پروانه‌دار ۰۰۰ر۱۶۳ ۰۰۰ر۱۹۲ تبصره ۲- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آن‌ها درج شده باشد. تبصره ۳- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند. ب- ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی: ۱- ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (۰۰۰ر۵۲۸) ریال محاسبه می‌شود. ۲- ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (۰۰۰ر۲۷۷) ریال محاسبه می‌‌شود. ۳- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار (۰۰۰ر۳۲۹) ریال محاسبه می شود. ۴- ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و چهل و نه هزار (۰۰۰ر۵۴۹) ریال محاسبه می‌شود. ۵- ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و سی و یک هزار (۰۰۰ر۳۳۱) ریال محاسبه می‌‌شود. ۶- ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی سیصد و سی و نه هزار (۰۰۰ر۳۳۹) ریال محاسبه می‌شود. ۷- ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی یکصد و هشتاد و یک هزار (۰۰۰ر۱۸۱) ریال محاسبه می‌شود. پ- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان یک دو سه چهار ۱ اتاق یک تختی ۰۰۰ر۳۹۵ر۱۱ ۰۰۰ر۱۱۶ر۹ ۰۰۰ر۸۳۵ر۶ ۰۰۰ر۵۵۸ر۴ ۲ اتاق دو تختی ۰۰۰ر۵۵۵ر۸ ۰۰۰ر۸۴۳ر۶ ۰۰۰ر۱۳۲ر۵ ۰۰۰ر۴۲۳ر۳ ۳ اتاق سه تختی و بیشتر ۰۰۰ر۶۹۵ر۵ ۰۰۰ر۵۵۷ر۴ ۰۰۰ر۴۱۸ر۳ ۰۰۰ر۲۷۸ر۲ ۴ هزینه همراه ۰۰۰ر۲۸۴ر۱ ۰۰۰ر۰۲۷ر۱ ۰۰۰ر۷۷۱ ۰۰۰ر۵۱۴ ۵ بخش نوزادان سالم ۰۰۰ر۸۶۰ر۲ ۰۰۰ر۲۸۷ر۲ ۰۰۰ر۷۱۶ر۱ ۰۰۰ر۱۴۴ر۱ ۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم ۰۰۰ر۶۹۵ر۵ ۰۰۰ر۵۵۷ر۴ ۰۰۰ر۴۱۸ر۳ ۰۰۰ر۲۷۸ر۲ ۷ بخش بیماران روانی ۰۰۰ر۶۹۵ر۵ ۰۰۰ر۵۵۷ر۴ ۰۰۰ر۴۱۸ر۳ ۰۰۰ر۲۷۸ر۲ ۸ بخش بیماران سوختگی ۰۰۰ر۰۸۸ر۱۵ ۰۰۰ر۰۷۲ر۱۲ ۰۰۰ر۰۵۳ر۹ ۰۰۰ر۰۳۶ر۶ ۹ بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته حاد مغزی (SCU) ۰۰۰ر۹۱۵ر۹ ۰۰۰ر۹۳۳ر۷ ۰۰۰ر۹۵۰ر۵ ۰۰۰ر۹۶۵ر۳ ۱۰ بخش مراقبت‌های ویژه قلبی ۰۰۰ر۹۱۵ر۹ ۰۰۰ر۹۳۳ر۷ ۰۰۰ر۹۵۰ر۵ ۰۰۰ر۹۶۵ر۳ ۱۱ بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی ۰۰۰ر۷۷۷ر۷ ۰۰۰ر۲۲۲ر۶ ۰۰۰ر۶۶۶ر۴ ۰۰۰ر۱۱۱ر۳ ۱۲ بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه ۰۰۰ر۸۳۰ر۱۹ ۰۰۰ر۸۶۵ر۱۵ ۰۰۰ر۸۹۸ر۱۱ ۰۰۰ر۹۳۳ر۷ ۱۳ بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی ۰۰۰ر۷۹۵ر۲۱ ۰۰۰ر۴۳۶ر۱۷ ۰۰۰ر۰۷۸ر۱۳ ۰۰۰ر۷۱۸ر۸ تبصره- به بیمارستان‌های درجه یک مشمول این تصویب‌نامه اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت­های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش­های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش­های مربوط اداره نمایند. ۲- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود: الف– معادل نود درصد (۹۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری. ب– معادل هفتاد درصد (۷۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت. ۳- دریافت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب­نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره­برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ۴- این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­جمهور
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo