شبکه مجازی خیرین کشور
  •   شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۹
مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

جمعه 11 مرداد 1398
0
ارتقای مستمردرکیفیت زندگی وکاهش آسیب های اجتماعی یکی از آرزوهای من استبهزیستی یکی از سازمان هایی است که درجهت رفاه اجتماعی وخدمت به معلولان ونیازمندان گام بر می دارد.دکتر حسین نحوی نژاد مدیرخوش نام وخوش فکربهزیستی گیلان به مناسبت هفته بهزیستی گفت سازمان بهزیستی بااتخاذتدابیروبرنامه ریزی صحیح درارائه خدمات وحمایت های اساسی باحفظ ارزش هاوکرامت های والای انسانی وباتکیه برمشارکت های مردمی وهمکاری نزدیک باسازمان های ذیربط درجهت گسترش خدمات اجتماعی وپیشگیری از معلولیت هاوآسیب هابه تامین حداقل نیازهای اساسی افراد محروم اقدام می نماید. شایان ذکراست که سازمان بهزیستی گیلان باورودمدیری متخصص ودلسوز بنام دکتر حسین نحوی نژاد درحوزه های فرهنگی وپیشگیری ومراکز حمایتی بابرنامه ریزی حساب شده وباتقسیم کارازافرادی کا کشته درجهت رفاه اجتماعی 769 واحد مسکن برای محرومین پیش بینی کرده اند که بااحداث وتحویل واحدهای مسکونی به مددجویان بهزیستی کاری کرده است کارستان. مدیرکل سازمان بهزیستی گیلان در ادامه ا فزود من به رضایت مندی مردم اعتقاد دارم چون این میزودفتروپست ومقام برای همیشه نیست بلکه یک امانت است پس بهتر است درایجاد ارتباط حسنه ورضایت مردم از هیج کوششی غافل نباشیم مدیرکل بهزیستی گیلان درادامه افزود باید اعتماد سازی می توانیم بامشارکت مردم خیربه اهداف خیرخواهانه خودبرسیم. دکترنحوی نژاد درزمینه مسایل ومشکلات معلولان اشاره کرد وکفت درحال حاضر 46 هزارمعلول از خدمات بهزیستی گیلان استفاده می کنند.متاسفانه بیش از 54 درصد معلولان مادراستان گیلان براثرتصادف دچار معلولیت شده اند جادارد تامقامات مرکزی دراین خصوص چاره اندیشی کنند.گفتنی است از دکتر نحوی نژاد درخصوص انتقادسوال شد تاچه میزان از انتقاد استقبال می کنید.دکتر نحوی نژاد گفت من از انتقباد استقبال می کنم وهمچنان اعتقاد دارم که عیب هاباید گفته شودتانواقص برطرف گردد آن کس که عیب توگوید یارتواست آنکس که عیب توپوشدمارتواست آری دکتر نحوی نژاد یکی از نویسندگان وشعرای برجسته گیلانی است که همیشه در همه مسئولیت ها خوداز پایگاه خوبی درمیان مردم برخورداراست او اهل قلم می باشد وحتی به جرات می توان گفت که خالق ارتباطات است آری وقتی همکاران بهزیستی ومددجویان عزیز وخانواده های تحت پوشش حضورمجدداین مدیرمردمی رادر راس سازمان بهزیستی گیلان متوجه شدند همه اورابه گرمی استقبال کردندومی گفتند دکتر دردکشیده است اونردبان ترقی راپله به پله طی کرده حتی چندسالی به عنوان معاون بهزیستی کشورهم توانست خدمات چشمگیری ارائه دهند وبالاخره می گفتند که خداراشاکریم که دکتر قبول کردتادوباره به زادگاه خودبرگرددوبه هم استانی های خویش خدمت کند آری اکثر مددجویان ومردم خیروهمکاران اوحتی اصحاب قلم درمراسم افتتاحیه نمایشگاه هادرهفته بهزیستی علی الخصوص درعیادت باسالمندان اوراهمراهی کردند وهمچنان ازحضور دکتر نحوی نژاددرکنارشان لذت می بردندوچنان بادکتر گرم صحبت شدند که من خبرنگارشگفت زده شدم. سالمندان باشوق وذوق مقدم دکترراگرامی داشتندودرهرکلمه ای اشک شوق جاری بودهمه مامی دانیم که معمولاپیرمردان وپیرزنان چنین هستند وقتی دکترهم ازآنان دورشد اوهم درچشمانش اشک بودبه به ازاین همه صفاوصمیمت افرادی از سالمندان به من نزدیک شدندوخواستندتاتقدیری از بهزیستی کشورداشته باشم می گفتند دکتر انسانی بی ریا ومدیری دلسوزومتخصص است اوبایکایک مادوستی برقرارکرده ورفتاری پدرانه دارد مادکترنحوی نژاد رابعنوان پدربهزیستی گیلان می شناسیم . رشت : سید اکبرخوشحال منبع:بهزیستی http://www.behzisti.ir/news/2574/ارتقای-مستمردرکیفیت-زندگی-وکاهش-آسیب-های-اجتماعی-یکی-از-آرزوهای
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo